Vítáme Vás na www stránkách VOŠZ Brno, Vyšší odborné školy zdravotnické Brno

18.1.2012 Jsme pro Vás spustili novou verzi webových stránek.


Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Žerotínovo náměstí 6 (v budově tzv. Bílého domu), je jedinou vyšší zdravotnickou školou v Brně, v níž mohou zájemci o zdravotnické povolání studovat obory diplomovaná všeobecná sestra (DVS) a diplomovaný zdravotnický záchranář (DZZ).Vzdělávání dobrovolníků pro zdravotnická zařízení:

V souvislosti s vývojem epidemiologické situace začala naše škola ve spolupráci s Českým červeným křížem vzdělávat dobrovolníky pro práci ve zdravotnických zařízeních (kurz pro dobrovolný zdravotnický personál). Více najdete na stránkách ČČK Brno. Výstupem je osvědčení opravňující účastníka k výkonu dobrovolnické činnosti.