College board

 

"Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně." 

 

School board meets at least twice a year, the meeting is announced by the head of the School board.

School board:

 

·  Gives suggestions to college educational programmes and their subsequent realisation,

·  Gives approval to the yearly report about the college activities,

·  Gives approval to college regulations, in secondary and tertiary schools to scholarship regulations and propose their

   changes,

·  Gives approval to evaluation of students educational results in elementary and secondary schools,

·  Takes part in preparing conceptual aims of school development,

·  Deals with the proposal of the budget of the school for next year, gives opinion on economic results and suggests

   regulations for their improvement,

·  Deals with the inspection reports by school inspection authorities of the Czech Republic,

·  Gives ideas, information to the school manager, founder, organs of the state control in education and other state

   organs. 

 

School board will  decide about the confirmation of ducuments up to one month from their submission by the school manager.