projekty s anglicky mluvícími zeměmi

 

Mezinárodní spolupráce školy a následující projekty:

 

Projekt Do světa! 2008

            Do světa! 2009

            Do světa! 2010

            Do světa! 2011

            Do světa! 2012

 

byly podpořeny grantem Jihomoravského kraje z oblasti: Školství, sport a volný čas