Kontakty

 

Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková organizace
Kounicova 16
602 00 Brno

 

IČO: 00637980

IZO: 110030460

 

Zřizovatel:

Jihomoravský kraj

 

Číslo bankovního účtu VOŠZ Brno: 63234621/0100

 

Adresa datové schránky:   8khyzqh 

 

 

tel. ústředna: 542 213 907, 542 213 971

tel. studijní oddělení: 542 211 405
tel. zástupci ředitele školy: 542 217 675
mobil: 731 494 145
e-mail:
info@voszbrno.cz
www: http://www.voszbrno.cz