VÝSLEDKY přijímacího řízení 2020


Termíny a požadavky

 


Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

 

 

Přihlášky ke studiu na Vyšší odborné škole zdravotnické Brno, p. o., se podávají do 31. května 2020 (poštou nebo osobně).

 

 

Přijímací řízení platí pro obory

 

Kód oboru

Název studijního oboru

Forma studia

Délka studia

Počet přijatých uchazečů do 1. ročníku

53-41-N/1.

Diplomovaná všeobecná sestra

Denní

3 roky

  160

53-41-N/1.

Diplomovaná všeobecná sestra  

Kombinovaná

3 a půl roku

80

53-41-N/5. 

Diplomovaná dětská sestra

Denní

3 roky

40

53-41-N/5.

Diplomovaná dětská sestra

Kombinovaná

3 roky

40

 

 

Přijímací řízení ke studiu od prvního ročníku

 

 • uchazeč podá přihlášku ke studiu na vyšší odborné škole v denní nebo kombinované formě vzdělávání na předepsaném formuláři (formulář Přihláška ke studiu na stránkách školy) a přiloží požadované dokumenty (najdete zde; bod č. 1.; 2. a 3.); Uchazeč, který ještě neobdržel maturitní vysvědčení, musí doložit požadované doklady (zde; bod č. 1.; 2. a 3.) do 29. 6. 2020, do 12.00 hodin včetně;

   

 • součástí povinné dokumentace je potvrzení o zdravotní způsobilosti (součást formuláře přihlášky ke studiu);

   

 • přihlášku ke studiu je třeba podat do 31. 5. 2020 včetně;

   

 • termín konání přijímacího řízení je stanoven na 30. 6. 2020 v 9.00 hodin;

   

 • přijímací řízení se uskuteční na Vyšší odborné škole zdravotnické Brno, p. o., Kounicova 16, 602 00 Brno, bez fyzické účasti uchazeče;

   

 • kritéria hodnocení přijímacího řízení zde.

   

  Způsob podání přihlášky ke studiu do vyššího ročníku než prvního

   

 • určeno pro uchazeče, kteří získali odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnického záchranáře, porodní asistentky, dětské sestry a všeobecné sestry nebo jsou studenti zdravotnického oboru na vysoké škole a chtějí pokračovat ve studiu na naší vyšší odborné škole

   

 • uchazeč podá přihlášku ke studiu na vyšší odborné škole v denní nebo kombinované formě vzdělávání na předepsaném formuláři (formulář zde) a přiloží požadované dokumenty (doklady viz. Kritéria hodnocení přijímacího řízení bod č. 1.; 2. a 3.);

   

 • součástí povinné dokumentace je potvrzení o zdravotní způsobilosti (součást formuláře přihlášky ke studiu);

   

 • přihlášku ke studiu je třeba podat do 31. 5. 2020 včetně;

   

 • termín konání přijímacího řízení je stanoven na 30. 6. 2020 v 9.00 hodin;

   

 • přijímací řízení se uskuteční na Vyšší odborné škole zdravotnické Brno, p. o., Kounicova 16, 602 00 Brno, bez fyzické účasti uchazeče;

   

 • kritéria hodnocení přijímacího řízení zde.

   

   

  Informace o studiu a přijímacím řízení poskytne


  Kateřina Horutová, Lenka Rumíšková - referentky studijního oddělení (II. poschodí, dv. č. 207)

  studium@voszbrno.cz