Základní informace pro školní rok 2018/2019

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo dne 7. září 2015 pro naši školu akreditaci vzdělávacího programu:

 

  • 53-41-N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář, obor vzdělání 53-41-N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář, tříleté denní a tří a půlleté kombinované studium.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo dne 20. listopadu 2014 pro naši školu akreditaci vzdělávacího programu:

 

  • 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra, obor vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra, tříleté denní a tří a půl leté kombinované studium;

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo dne 26. července 2018 pro naši školu akreditaci vzdělávacího programu:

 

  • 53-41-N/51 Diplomovaná dětská sestra, obor vzdělání 53-41-N/5. Diplomovaná dětská sestra, tříleté denní i kombinované studium.

 

V oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář probíhá na naší škole studium, jak v denní, tak i v kombinované formě studia. Za výkon povolání zdravotnického záchranáře se považuje činnost v rámci specifické ošetřovatelské péče na úseku neodkladné, léčebné a diagnostické péče a akutního příjmu.

Obor Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaná dětská sestra připravuje uchazeče k výkonu povolání, v denním i kombinovaném studiu. Jeho absolventi jsou způsobilý poskytovat zdravotní péči bez přímého vedení nebo odborného dohledu v rozsahu působnosti stanovené zákonem č. 96 / 2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, v platném znění.

 

 

Ve školním roce 2018/2019 se na Vyšší odborné škole zdravotnické Brno, příspěvková organizace budou vyučovat tyto obory:

 

  • Diplomovaná všeobecná sestra - denní i kombinované studium
  • Diplomovaná dětská sestra - denní i kombinované studium
  • Diplomovaný zdravotnický záchranář - denní i kombinované studium
 
 

 

Kód oboru

Název studijního oboru

Forma studia

Délka studia

53-41-N/1.

Diplomovaná všeobecná sestra

Denní

3 roky

53-41-N/1.

Diplomovaná všeobecná sestra  

Kombinovaná

3 a půl roku

53-41-N/5. 

 Diplomovaná dětská sestra

Denní

3 roky

53-41-N/5.

 Diplomovaná dětská sestra

Kombinovaná

3 roky

53-41-N/2.

Diplomovaný zdravotnický záchranář

Denní

3 roky

53-41-N/2.

Diplomovaný zdravotnický záchranář   

Kombinovaná

3 a půl roku