Termíny a požadavky

 

Přihlášky ke studiu na Vyšší odborné škole zdravotnické Brno, p. o.  se podávají do 31. května 2018.

 

Manipulační poplatek se neplatí.

  

Termín přijímacích zkoušek

Přijímací zkoušky se konají:

19. června 2018 pro obor diplomovaný zdravotnický záchranář, denní i kombinovaná forma studia.

20. června 2018 pro  obor diplomovaná  všeobecná   sestra, denní i kombinovaná forma studia.

Na přijímací zkoušky budou uchazeči písemně pozváni ředitelem školy 2 týdny před jejich konáním. V pozvánce budou upřesněny informace o přijímacích zkouškách.

  

Informace o studiu a přijímacím řízení poskytne

Radmila Čermáková - referentka studijního oddělení (cermakova.radmila@voszbrno.cz)

Bc. Eva Dostálová -   referentka studijního oddělení (dostalova.eva@voszbrno.cz)

 

Obsah přijímacích zkoušek

OBOR

Přijímací zkoušky

Diplomovaná všeobecná sestra

denní i kombinované studium

1. Test z biologie člověka, první pomoci a základů společenských věd

    (především psychologie)

2. Test  z  cizího jazyka (jazyk anglický nebo německý)

    v rozsahu středoškolského učiva.

Diplomovaný zdravotnický záchranář
denní i kombinované  studium

1. Test z biologie člověka, první pomoci a základů společenských věd

    (především psychologie)

2. Test  z  cizího jazyka (jazyk anglický nebo německý)

    v rozsahu středoškolského učiva.

2. Test fyzické zdatnosti


Kombinovaná forma studia je vhodná zejména pro pracovníky ve zdravotnictví.


Testy fyzické zdatnosti pro obor diplomovaný zdravotnický záchranář

Uchazeč absolvuje disciplíny:

  • běh se zátěží 2x 5 kg na trase 50 m
  • kliky v intervalu 1 min
  • přespolní vytrvalostní běh 1000 m