Nemocnice zvířátek 20. - 31. 5. 2019

 

V improvizované nemocnici zvířátek se děti mohou dovědět, jak se chránit před úrazy a jak postupovat při zranění. Cílovou skupinu tvoří děti předškolního věku od 5 do 6 let a žáci prvních a druhých tříd ZŠ. Akce je součástí preventivního projektu, jehož cílem je ochrana dětí před úrazy. Podle statistik jsou úrazy hlavní příčinou úmrtí dětí od 1 roku do 14 let a dětská nehodovost v České republice patří k nejvyšším v Evropě.

Dlouhodobý záměr naší školy je touto akcí, ale i řadou dalších, které realizujeme, přispět ke snížení dětských úrazů a zdůraznit význam prevence úrazů. Svými aktivitami tak podporujeme plnění programu a cílů ,,Národního akčního plánu prevence dětských úrazů na léta 2007- 2017“,  Národního koordinačního centra prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti (NKCPU).

Děti navštíví improvizovanou Nemocnici zvířátek v roli rodičů svých „zraněných“ plyšových zvířátek a zapojí se do jejich ošetřování. Od studentů Vyšší odborné školy zdravotnické Brno v roli lékařů si poslechnou, co je pro jejich plyšová zvířátka nebezpečné a jak je mají chránit před dalším úrazem. V nemocnici budou ambulance, čekárny a centrální příjem, lékárna či rentgen jako ve skutečné nemocnici. V roli sestřiček budou děti provázet také studentky Vyšší odborné školy zdravotnické Brno, p.o., které jim pomohou překonat ostych v nové situaci.

Před vchodem do nemocnice bude vůz rychlé záchranné pomoci, ve kterém se dětí dovědí, jak se zachovat, stane-li se nehoda, a jak se poskytuje první pomoc.

Cílem projektu je upozornit děti hravou formou na to, jak je důležité chránit své zdraví, používat ochranné pomůcky, např. helmy, chrániče, reflexní barevné oblečení a také dbát na rady dospělých. Klademe si za cíl poučit děti o tom, co mají dělat, pokud se stane nehoda či úraz.

 


Objednání termínu návštěvy ,,Nemocnice zvířátek" je možné od 2. 10. 2018 - 11. 12. 2018

 

Kontaktní osoba Mgr. Hana Černá  - E-mail: cerna.hana@voszbrno.cz

 


Hlavní organizátor:


Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková organizace, Kounicova 16, 602 00 Brno


- jediná odborná škola zdravotnická v Brně, v níž mohou zájemci o zdravotnické povolání studovat po maturitě obory diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Z absolventů se stávají prakticky zaměření specialisté, kteří snadno nacházejí uplatnění ve zdravotnických zařízeních, kde mohou ihned pracovat samostatně bez odborného dohledu. Studenti se věnují řadě preventivních projektů a charitativních akcí, např. Bílá pastelka, Český den proti rakovině a mnoho dalších. Dále se studenti a pedagogové věnují výuce první pomoci u žáků základních škol a pravidelně se účastní akcí a projektů týkajících se prevence úrazů. V průběhu studia probíhá řada výměnných stáží s partnerskými městy a školami v Německu, Rakousku a Finsku. Pedagogové školy vedou vzdělávací kurzy pro širokou veřejnost např. Zdravotník zotavovacích akcí, První pomoc, aj.

Vyšší odborná škola zdravotnická Brno se účastní akcí Národního programu zdraví, Strategie pro 21. století v rámci spolupráce se Státním zdravotním ústavem v Praze a s Kanceláří Brno – Zdravé město. 


Soubory ke stažení:
 • 
Závěrečná zpráva NZ 2018  (doc, 1.7 MB), 01.06.2018, 10:44