NEMOCNICE ZVÍŘÁTEK

 
PRO DĚTI A JEJICH PLYŠOVÉ KAMARÁDY
11. – 22. 4. 2016
 
Letošní akce Nemocnice zvířátek byla rozšířena na 14 dní a obohacena o ukázku polní nemocnice v rámci obhajoby certifikátu Světová škola.
 
14. 4. nás navštívila auditorka Světové školy paní Novotná, celou akcí byla velmi nadšena a  dle jejích informací naše škola certifikát obhájila a bude nám prodloužen na dalších 5 let.
 
Vzhledem ke stavebním úpravám, které probíhají v budově školy i jejím blízkém okolí, byla akce přesunuta do tělocvičny školy, upraven vstup na akci a zabezpečen pohyb všech zúčastněných po dvoře, který slouží i pro stavební firmu.
 
Všichni pracovníci se snažili o zajištění veškerého komfortu a bezpečí všech zúčastněných a  za to jim patří obrovský dík.
 
Celkem se akce zúčastnilo 1308 dětí.
 
 
 
 


Fotogalerie: