Přijímací zkoušky se v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 konat nebudou.

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 se na Vyšší odborné škole zdravotnické Brno, příspěvkové organizaci, uskuteční pro tyto obory:

 

Diplomovaná všeobecná sestra - denní i kombinované studium

 

 

Diplomovaná dětská sestra - denní i kombinované studium


 

Přijímací zkoušky se v rámci přijímacího řízení konat nebudou.

 

Bližší informace naleznete v sekci Přijímací řízení – Pro uchazeče.