PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DNE 17. 6. 2019 PROBĚHNE BEZ PŘÍTOMNOSTI UCHAZEČŮ

Přijímací řízení dne 17. 6. 2019 proběhne bez přítomnosti uchazečů (nemusíte se dostavit). 

 

1.  Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy od 21.  6. 2019 pod registračním číslem uchazeče, které mu bude zasláno společně s rozhodnutím ředitele, prostřednictvím České pošty, s. p. po dobu 15 dnů. Během této doby je nutné, aby přijatí uchazeči potvrdili nástup ke studiu. Upozornění: výsledky PŘ nebudou sdělovány telefonicky!

 

2.   Uchazeč má možnost nahlédnout do svého spisu správního řízení dne 21. 6. 2019 od 10.00 do 11.30 hodin na studijním oddělení.

 

 

3.  V případě, že se uchazeč rozhodne k odvolání proti nepřijetí, podává odvolání písemně prostřednictvím ředitele školy podle § 37 a § 82 odst. 2, zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění, správního řádu.

 

                                                                                                                           PhDr. Petr Hruška, MBA

                                                                                                                                     ředitel školy