Aktualizace termínu přijímacího řízení

 

 Přijímací řízení ke studiu od prvního ročníku

 

·         uchazeč podá přihlášku ke studiu na vyšší odborné škole v denní nebo kombinované formě vzdělávání na předepsaném formuláři (formulář Přihláška ke studiu na stránkách školy) a přiloží požadované dokumenty (najdete zde; bod č. 1.; 2. a 3.); Uchazeč, který ještě neobdržel maturitní vysvědčení, musí doložit požadované doklady(zde; bod č. 1.; 2. a 3.) do  29. 6. 2020, do 12.00 hodin včetně;

 

·         součástí povinné dokumentace je potvrzení o zdravotní způsobilosti (součást formuláře přihlášky ke studiu);

 

·         přihlášku ke studiu je třeba podat do 31. 5. 2020 včetně;

 

·         termín konání přijímacího řízení je stanoven na 30. 6. 2020 v 9.00 hodin;

 

·         přijímací řízení se uskuteční na Vyšší odborné škole zdravotnické Brno, p. o., Kounicova 16, 602 00 Brno, bez fyzické účasti uchazeče;

 

·         kritéria hodnocení přijímacího řízení zde.

 

Způsob podání přihlášky ke studiu do vyššího ročníku než prvního

 

·         určeno pro uchazeče, kteří získali odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnického záchranáře, porodní asistentky, dětské sestry a všeobecné sestry nebo jsou studenti zdravotnického oboru na vysoké škole a chtějí pokračovat ve studiu na naší vyšší odborné škole

 

·         uchazeč podá přihlášku ke studiu na vyšší odborné škole v denní nebo kombinované formě vzdělávání na předepsaném formuláři (formulář zde) a přiloží požadované dokumenty (doklady viz. Kritéria hodnocení přijímacího řízení bod č. 1.; 2. a 3.);

 

·         součástí povinné dokumentace je potvrzení o zdravotní způsobilosti (součást formuláře přihlášky ke studiu);

 

·         přihlášku ke studiu je třeba podat do 31. 5. 2020 včetně;

 

·         termín konání přijímacího řízení je stanoven na 30 6. 2020 v 9.00 hodin;

 

·         přijímací řízení se uskuteční na Vyšší odborné škole zdravotnické Brno, p. o., Kounicova 16, 602 00 Brno, bez fyzické účasti uchazeče;

 

·         kritéria hodnocení přijímacího řízení zde.

 

 

Informace o studiu a přijímacím řízení poskytne

Kateřina Horutová, Lenka Rumíšková - referentky studijního oddělení (II. poschodí, dv. č. 207)

studium@voszbrno.cz