Složení školské rady 2017/2018

Členové ŠR:

Zástupci studentů: Kateřina Richterová, Denisa Doležalová, Martin Zapletal


Zástupci školy:
Mgr. Simon Majer, Mgr. Dana Jelínková, Mgr. Jana Tvrdoňová


Zástupci zřizovatele:
MVDr. Jana Kubějová, PhDr. Olga Chalupová, Mgr. Radka Zamazalová


Předseda školské rady:
Mgr. Jana Tvrdoňová