Kritéria hodnocení přijímacího řízení

  1. Maturitní zkouška (doložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení);

  2. Vysvědčení z posledního ročníku střední školy (doložit úředně ověřenou kopii);

  3. Motivační dopis ke zvolenému studijnímu oboru v rozsahu 1 normostrany A4;

  4. O pořadí uchazečů v přijímacím řízení rozhoduje celkový počet získaných bodů. Pořadí bude stanoveno podle průměrného prospěchu ve 2. pololetí posledního ročníku a maturitní zkoušky na střední škole. Za průměr 1,00 je možné získat 30 bodů, pak lineárně sestupně až do průměru 4,00 - za který je 0 bodů. Motivační dopis ke zvolenému studijnímu oboru v rozsahu 1 normostrany A4 je hodnocen 10 body. Celkem může uchazeč získat 70 bodů.

V případě stejného bodového zisku rozhoduje o pořadí:

  1. lepší průměrný prospěch maturitní zkoušky na SŠ;
  2. lepší průměrný prospěch ve 2. pololetí posledního ročníků SŠ.

 

Další upozornění:

  1. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy od 21. 6. 2019, pod registračním číslem uchazeče, které mu bude zasláno na emailovou adresu nebo do datové schránky uvedené v podané Přihlášce ke studiu.
  2. Poplatek za podání přihlášky se neplatí.
  3. Školné na vyšší odborné škole zdravotnické činí 3 000,- Kč za školní rok.