Základní informace pro uchazeče

Informace o organizaci kombinovaného studia pro uchazeče o studium


Školní rok je rozdělen na zimní a letní období.


Výuka:

Probíhá v každém období (po celý školní rok) 1 studijní den v týdnu (út, st nebo čt). Tento
studijní den je rozdělen na dopolední část - praxe v nemocnici (začátek v 6.00) a odpolední
teoretickou výuku ve škole (od 12.25 do 18.15 hod. )


Každé období je ukončeno zkouškovým obdobím v délce 3 týdnů.


U dobíhajících vzdělávacích programu 1x za každé období probíhá intenzívní týdenní blok výuky (nejčastěji listopad, duben).

 

Odborná praxe:
Ve výukový den probíhá na pracovištích ve zdravotnických zařízeních, u 1. ročníku pod vedením odborné učitelky,

od 2. ročníku samostatně podle plánu školy.
Individuální praxe je zařazena v každém výukovém období.
   - Obor zdravotnický záchranář v rozsahu 40-80 hodin za období.
   - Obor všeobecná sestra v rozsahu 200 hodin za období. Tuto praxi si student zajišťuje sám,

     škole dokladuje její splnění.

 

Odbornou praxi je možné zčásti uznat. Žádosti o uznání odborné praxe v 1. ročníku lze podat nejpozději

na začátku školního roku, pokud student splňuje kritéria stanovená školou:

O uznání odborné praxe si může požádat student 1. ročníku oboru DVS, DZZ  kombinované formy studia

pokud splňuje následující kritéria:


1. Pracuje ve zdravotnickém zařízení na pozici: zdravotní sestra, všeobecná sestra, zdravotnický asistent:
a) Praxi lze uznat na daném oddělení v plném rozsahu, pokud student pracuje nebo pracoval na stejném

    typu oddělení v trvalém pracovním poměru více než 6 měsíců.
b) Pokud student pracuje nebo pracoval v trvalém pracovním poměru 2 - 6 měsíců, lze praxi uznat

    v poloviční hodinové dotaci.
c) Praxi lze uznávat nejdéle 3 roky zpětně.


2. Pracuje ve zdravotnickém zařízení na pozici: sanitár/ka, ošetřovatel/ka a jiné
a) Praxi lze uznat v plném rozsahu v rámci následné péče, pokud student pracuje nebo pracoval

    v trvalém pracovním poměru více než 6 měsíců.
b) Pokud student pracuje nebo pracoval v trvalém pracovním poměru 2 - 6 měsíců, lze praxi

    v rámci následné péče uznat v poloviční hodinové dotaci.
c) Praxi lze uznávat nejdéle 3 roky zpětně.


Pro vykonávání odborné praxe a dobrou návaznost teoretických poznatků na praxi je doporučeno

všem zájemcům o studium z řad nezdravotníků, aby zváţili moţnost pracovního poměru (alespoň částečného)

ve zdravotnickém zařízení.