Základní informace pro uchazeče

Informace o organizaci kombinovaného studia pro uchazeče o  studium


Školní rok je rozdělen na zimní a letní období.


Výuka:

Probíhá v každém období (po celý školní rok) 1 studijní den v týdnu (út, st nebo čt). Tento studijní den je rozdělen na dopolední část - praxe v nemocnici (začátek v 6.00) a odpolední teoretickou výuku ve škole (od 12.25 do 18.15 hod.)


Každé období je ukončeno zkouškovým obdobím v délce 3 týdnů.

 

Odborná praxe:

V prvních ročnících probíhá praxe ve výukový den zpravidla od 6.00 hodin v brněnských nemocnicích pod vedením odborné učitelky. Část odborné praxe si plní student individuálně a lze i v místě bydliště, vždy v souladu s plánem odborné praxe.

Od druhého ročníku je odborná praxe plněna individuálně u poskytovatelů zdravotních služeb v souladu s plánem školy.

 

Odbornou praxi je možné zčásti uznat. Žádosti o uznání odborné praxe v 1. ročníku lze podat nejpozději do 30 dnů od zápisu do tohoto ročníku, pokud student splňuje kritéria stanovená školou:

 

1.  Pracuje ve zdravotnickém zařízení na pozici: zdravotní sestra, všeobecná sestra, zdravotnický asistent:
a)  Praxi lze uznat na daném oddělení v plném rozsahu, pokud student pracuje nebo pracoval na stejném typu oddělení v trvalém pracovním poměru více než 6 měsíců.
b)  Praxi lze uznat, pokud student pracuje nebo pracoval v trvalém pracovním poměru 2 - 6 měsíců, v poloviční hodinové dotaci.
c)  Praxi lze uznávat nejdéle 3 roky zpětně.
 
2.  Pracuje ve zdravotnickém zařízení na pozici: sanitář/ka, ošetřovatel/ka a jiné
a)  Praxi lze uznat v plném rozsahu v rámci následné péče, pokud student pracuje nebo pracoval v trvalém pracovním poměru více než 6 měsíců.
b)  Praxi lze uznat, pokud student pracuje nebo pracoval v trvalém pracovním poměru 2 - 6 měsíců, v rámci následné péče uznat v poloviční hodinové dotaci.
c)  Praxi lze uznávat nejdéle 3 roky zpětně.