Zdravotník zotavovacích akcí


Typ akce             kurz první pomoci, akreditovaný MŠMT
Určen pro            pedagogy mateřských škol, základních škol, středních a vyšších odborných škol a center volného času,

                            ostatní zájemce z řad veřejnosti starší 18 let
Cíl kurzu              umožní pořadatelům a školám zajistit profesionální zdravotnické zabezpečení akcí pořádaných pro děti:
                                  - pobytové akce pořádané státními i soukromými subjekty (letní tábory)
                                  - školy v přírodě organizované resortem MŠMT
                                  - pořádání hromadných kulturních, společenských a sportovních akcí
Výuka                   kurz proběhne prezenční formou, v odpoledních hodinách (viz rozvrh na www), v průběhu 3 týdnů,

                             v rozsahu 40 hodin, zahrnujících teoretickou i praktickou výuku, v budově školy a v bazénu.

                            

                                  
Aby byl kurz otevřen je nutné naplnit školou stanovený minimální počet účastníků! Nebude-li se kurz realizovat budou zájemci včas upozorněni e-mailem.Po úspěšném absolvování obdrží účastník osvědčení.

Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Machačová (machacova.sarka@voszbrno.cz)

 

Pro bližší informace sledujte  webové stránky školy sekce - Aktuality!