Prevence úrazů a výuka první pomoci v mateřských školách

Typ
akce:    jednorázový kurz první pomoci přizpůsobený předškolnímu věku dětí
Určen pro:  děti ve věku 5-6 let
Cíl:             seznámit děti se základy první pomoci v oblasti ošetření ran a přivolání odborné pomoci a především

                   zdůraznit prevenci nejčastějších úrazů. Prostřednictvím této akce přispět ke snížení úrazovosti v dětském

                   věku.
Cena:         obvykle cca 30 Kč/dítě


Kontaktní osoba:  Mgr. Jana Kolářová (kolarova.jana@voszbrno.cz)Výuka probíhá v příslušné MŠ v dopoledních hodinách, časový rozsah akce je 2 hodiny, výuka probíhá zábavnou formou, zahrnuje motivační divadelní scénku, praktickou a teoretickou část a závěrečnou soutěž s odměnami.Fotogalerie: