Projekt: Věda do škol a školáci do vědy: Systematická příprava k excelenci ve vědě, výzkumu a vzdělávání

 

Celý název projektu

Věda do škol a školáci do vědy: Systematická příprava

k excelenci ve vědě, výzkumu a vzdělávání

Registrační číslo

CZ.1.07/2.3.00/45.0044

Název programu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa

2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory

2.3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Příjemce

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Partneři projektu

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.

Gymnázium Brno, Třída Kapitána Jaroše 14

Gymnázium Brno - Řečkovice

Gymnázium Tišnov

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu

Vyšší odborná škola zdravotnická Brno

Rozpočet projektu

20 611 035, 50 Kč

Začátek realizace

1. 8. 2014

Konec realizace

30. 6. 2015

Délka projektu

11 měsíců

Stručný popis projektu

Cílem projektu je podpořit zkvalitnění a zatraktivnění výuky přírodovědných předmětů na středních a vyšších odborných školách, a touto cestou zvýšit zájem studentů o studium těchto oborů na vysokých školách a motivovat je pro zapojení do vědy  a výzkumu.

Aktivity budou zahrnovat organizaci přednášek českých i zahraničních odborníků pro studenty ve fakultní nemocnici i v jednotlivých partnerských školách, stáže a odborné semináře pro pedagogy a také Akademii ICRC, která studentům nabídne možnost nahlédnout pod pokličku lékařského výzkumu a pod vedením mentorů se zapojit do výzkumných týmů. Více informací o Akademii ICRC na www.akademieicrc.cz.

Současně je projekt zaměř na rozvoj dovedností a znalostí z oblasti klinického výzkumu současných a budoucích výzkumných sester, které tvoří důležitou součást výzkumných týmů. Vzdělávací aktivity budou podpořeny vznikem příručky pro výzkumné sestry a také krátkých informačních videí.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

Kontakt

Ing. Aleš Peprný, Ph.D.

 

Manažer projektu

 

E-mail: ales.peprny@fnusa.cz

Tel.: +420 543 185 486