Charakteristika školy

Naše škola nabízí svým studentům odbornou výuku na vysoké úrovni, kvalitní výuku cizích jazyků (angličtiny a němčiny), stáže ve zdravotnických zařízeních v anglicky a německy mluvících zemích, nadstandardní zázemí Mediálního centra a pokrytí budovy školy Wi-fi.

 

Vyšší odborná škola zdravotnická v Brně je škola s dlouholetou tradicí. Škola nemá žádná odloučená pracoviště.

Prostory jsou uzpůsobeny výuce odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů.

Studenti a zaměstnanci školy mají k dispozici dvacet učeben, včetně šesti odborných, vybavených pro výuku ošetřovatelství, první pomoci, psychologie a výpočetní techniky. K dispozici je i velká posluchárna pro výuku klinických předmětů a mediální centrum.

V mediálním centru je možné prezenční i absenční půjčování knihovnických jednotek. V současné době disponuje knihovna více jak 11 tisíci knižními jednotkami domácí i zahraniční literatury a 16 odbornými časopisy, s vypracovanými anotacemi.

Mimo služeb knihovny poskytuje mediální centrum i další služby, například rešerše, bibliogarfii, reprografické a elektronické služby, v návaznosti na knihovní fond.

Škola se aktivně zapojuje do řady neziskových akcí, jako je například Den zdraví, Zvířátka také nekouří, Nemocnice zvířátek, Květinový den, Bílá pastelka, pomáhá organizačně zajišťovat soutěž Hlídek mladých zdravotníků, soutěže první pomoci (maskování poranění), výroční sjezdy ČKS, atd.

Studenti se pravidelně účastní různých odborně zaměřených soutěží, např. Ostravského dne první pomoci, Celostátní soutěže v poskytování první pomoci, Mezinárodní nekuřáckého dne.

Škola pořádá každoročně Studentskou konferenci, na níž mohou studenti a žáci zdravotnických škol prezentovat své práce s odborným zaměřením.

Současně je škola i pravidelným pořadatelem odborných konferencí pro nelékařské zdravotnické pracovníky a pořadatelem kurzů první pomoci.