Charakteristika školy

Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková organizace, je škola s dlouholetou tradicí. Svým studentům poskytuje odbornou výuku na vysoké úrovni, kvalitní výuku cizích jazyků (angličtiny a němčiny), stáže ve zdravotnických zařízeních v anglicky a německy mluvících zemích, nadstandardní zázemí Mediálního centra a pokrytí budovy školy Wi-fi.

Škola nemá žádná odloučená pracoviště. Prostory jsou uzpůsobeny výuce odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů. Studenti a zaměstnanci školy mají k dispozici učebny pro teoretickou výuku i odbornou výuku ošetřovatelství, záchranářů, první pomoci, anatomie, psychologie, jazyků a výpočetní techniky. K dispozici je také velká posluchárna pro výuku klinických předmětů, tělocvična a mediální centrum. Mediální centrum umožňuje prezenční či absenční půjčování knihovních jednotek. V současné době disponuje knihovna více jak 11 tisíci knižními jednotkami domácí i zahraniční literatury a 7 tituly odborných časopisů, k nimž jsou vypracovány anotace. Uživatelé mohou využívat i dalších služeb, jako například rešerše, bibliografie, reprografické a jiné kopírovací služby, a to vše v návaznosti na knihovní fond.

 

Stalo se již tradicí, že se naše škola aktivně zapojuje do řady neziskových akcí, jako je například Den zdraví, Nemocnice zvířátek, Květinový den, Bílá pastelka. V rámci spolupráce s IZS zajišťujeme figuranty a maskování poranění, pro běžecký závod Masaryk Run zdravotnické hlídky. Pomáháme organizačně zajišťovat výroční sjezdy České kardiologické společnosti, Brněnské onkologické dny, konferenci Akutně.cz atd. Studenti se také rádi zapojují do projektu Adopce  na dálku a pravidelně se účastní různých odborně zaměřených soutěží - Dne první pomoci v Ostravě, Celostátní soutěže první pomoci v Brně. Naši záchranáři úspěšně reprezentují školu i na celorepublikových soutěžích Malá jihomoravská Rallye Rejvíz, Rozkoš Rescue, Yeti Rescue, Plzeňském poháru záchranářů, stejně jako na mezinárodní soutěži Rallye Rejvíz, určené pro posádky zdravotnické záchranné služby. V rámci Studentské konference, kterou každý rok pořádáme, mohou studenti naší školy prezentovat své práce s odborným zaměřením. Nejlepší z nich pak měří své síly na Festivalu kazuistik pro studenty VOŠZ ve Zlíně.

 

Pro nelékařské zdravotnické pracovníky připravujeme odborné konference a široké veřejnosti nabízíme kurzy první pomoci nebo vzdělávací program Zdravotník zotavovacích akcí.