Zaměstnanci a učitelé školy

Ředitelství:

ředitel školy: Mgr. Liana Greiffeneggová
greiffeneggova.liana@voszbrno.cz


 
statutární zástupce školy:   Mgr. Lucie Opltová
opltova.lucie@voszbrno.cz

zástupkyně ředitele školy: Mgr. Romana Odehnalová
odehnalova.romana@voszbrno.cz

 


pracovnice vztahů k veřejnosti, sekretářka:


Ing. Júlia Bencalíková
  mail
 
 

Studijní oddělení:     

studium@voszbrno.cz

referentka studijního oddělení:       Kateřina Horutová mail          Lenka Rumíšková mail


Interní učitelé:

ročníková vedoucí 1. ročníků:   Mgr. Jiřina Zavřelová mail  
ročníková vedoucí 2. ročníků: Mgr. Jaroslava Polášková  mail  
ročníková vedoucí 3. ročníků:   Mgr. Hana Černá  mail  
ročníková vedoucí 4. ročníků: Mgr. Dana Jelínková  mail  

 
   

Vyučující odborných předmětů:

PhDr. Marika Burešová  mail
Mgr. Hana Černá
mail
Mgr. Radka Hykšová
mail
Mgr. Gabriela Chalupová
mail
Mgr. Petra Janíková
mail
Mgr. Dana Jelínková
mail
Mgr. Jana Kolářová
mail
Mgr. Barbora Kotíková
mail
Mgr. Lada Nováčková
mail
Mgr. Romana Odehnalová
mail
Mgr. Lucie Opltová
mail
Mgr. Jaroslava Polášková
mail
Mgr. Zina Stejskalová
mail
Mgr. Jana Tvrdoňová
mail
Mgr. Jiřina Zavřelová
mail

 

Vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů:

Mgr. Milada Boušová mail

Mgr. Simon Majer mail

RNDr. Alena Pavlačková mail


Mgr. Ivana Stehlíková, Ph.D. mail

Mgr. Kamil Vlček mail

Mgr. Jana Zouharová mail

 

 

(anglický jazyk)
(anglický jazyk)
(informační a komunikační technologie)
(psychologie)
(tělesná výchova)
(latinský jazyk)

Externí vyučující:

S externími vyučujícími ošetřovatelských, medicínských, humanitních a ostatních předmětů, kteří se podílejí na výuce ve vyšším odborném studiu, budete seznámeni na začátku výuky v jednotlivých studijních obdobích.

Na výuce odborné praxe se budou podílet  i pracovníci ze zdravotnických zařízení, kteří budou zabezpečovat bezprostřední spojení teorie s praxí v přirozených podmínkách.


Správní zaměstnanci:

správkyně školy: Irena Poláčková mail
referentka majetkové správy,
pokladní školy:
Kateřina Daňková mail

referentka majetkové správy: Marie Skopalová mail
vedoucí mediálního centra školy:    Zuzana Korgová mail
knihovnice:    Lenka Rumíšková mail
vrátnice: Ing. Stanislav Foltýn mail
Monika Boháčková mail
údržbář: Stanislav Andrysík
úklid: Zdeňka Balážová
Jana Kossová
Helena Zemková
Věra Češíková