Formulář přihlášky ke studiu


Soubory ke stažení:
 • 
prihlaska-ke-studiu-dds;-ddsk---f6682.doc  (doc, 213 kB), 02.08.2018, 09:44
 • 
Přihláška ke studiu  (doc, 206 kB), 26.06.2015, 12:03

Základní informace pro školní rok 2018/2019

    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo dne 3. dubna 2008 pro naši školu akreditaci vzdělávacího programu 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra, obor vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra, tříleté denní studium, a vzdělávacího programu 53-41-N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář, obor vzdělání 53-41-N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář, tříleté denní studium.Dne 26. 7. 2018 udělilo pro naši školu akreditaci vzdělávacího programu 53-41-N/51 Diplomovaná dětská sestra, obor vzdělání 53-41-N/5. Diplomovaná dětská sestra, tříleté denní i kombinované studium.
    Obor Diplomovaná všeobecná sestra připravuje uchazeče k výkonu povolání všeobecné sestry (všeobecného ošetřovatele), která je způsobilá poskytovat zdravotní péči bez přímého vedení nebo odborného dohledu v rozsahu působnosti stanovené zákonem č. 96 / 2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, v platném znění.

  Obor Diplomovaná dětská sestra připravuje uchazeče k výkonu povolání dětské sestry, v denním i kombinovaném studiu,  která je způsobilá poskytovat zdravotní péči bez přímého vedení nebo odborného dohledu v rozsahu působnosti stanovené zákonem č. 96 / 2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, v platném znění. 

 V oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář se na naší škole může uchazeč připravovat jak v denní, tak i v kombinované formě studia. Za výkon povolání zdravotnického záchranáře se považuje činnost v rámci specifické ošetřovatelské péče na úseku neodkladné, léčebné a diagnostické péče a akutního příjmu.
 

Ve školním roce 2018/2019 se na Vyšší odborné škole zdravotnické Brno, příspěvková organizace budou vyučovat tyto obory:

Diplomovaná všeobecná sestra – denní i kombinované studium
Diplomovaný zdravotnický záchranář – denní i kombinované studium

Diplomovaná dětská sestra -  denní i kombinované studium

Kód oboruNázev studijního oboru  Forma studia    Délka studia  Počet přijatých - 1.ročník
53-41-N/1.Diplomovaná všeobecná sestraDenní3 rokymax. 160 studentů
53-41-N/1.Diplomovaná všeobecná sestra   Kombinovaná3 a půl rokumax. 80 studentů
 53-41-N/5. Diplomovaná dětská sestra

 Denní

 3 roky

 max. 40 studentů

 53-41-N/5.

 Diplomovaná dětská sestra

 Kombinovaná

 3 roky

 max. 40 studentů

53-41-N/2.Diplomovaný zdravotnický záchranář   

 Denní

 3 roky

 max. 40 studentů

53-41-N/2.Diplomovaný zdravotnický záchranářKombinovaná3 a půl rokumax. 40 studentů

Podmínky pro přijetí studenta do vyššího odborného studia:

  • úspěšné ukončení střední školy maturitní zkouškou
  • zdravotní způsobilost ke studiu zvoleného oboru a výkonu příslušného povolání potvrzená lékařem
  • kladný výsledek přijímacího řízení

Školné:

  • 3 000,- Kč ročně u všech oborů