Základní informace pro školní rok 2019/2020

Ve školním roce 2019/2020 se na Vyšší odborné škole zdravotnické Brno, příspěvkové organizaci, budou vyučovat tyto obory:

 

  • Diplomovaná všeobecná sestra - denní i kombinované studium
  • Diplomovaná dětská sestra - denní i kombinované studium
  • Diplomovaný zdravotnický záchranář - denní i kombinované studium

 

Kód oboru

Název studijního oboru

Forma studia

Délka studia

53-41-N/1.

Diplomovaná všeobecná sestra

Denní

3 roky

53-41-N/1.

Diplomovaná všeobecná sestra  

Kombinovaná

3 a půl roku

53-41-N/5. 

 Diplomovaná dětská sestra

Denní

3 roky

53-41-N/5.

 Diplomovaná dětská sestra

Kombinovaná

3 roky

53-41-N/2.

Diplomovaný zdravotnický záchranář

Denní

3 roky

53-41-N/2.

Diplomovaný zdravotnický záchranář   

Kombinovaná

3 a půl roku

 

Pozn.: Diplomovaný zdravotnický záchranář - od školního roku 2019/2020 nebudou již uchazeči přijímáni do prvního ročníku studijního oboru v denní ani v kombinované formě studia. (Denní studium ukončeno 6/2021; kombinované studium ukončeno 1/2022). 

 

 

Podmínky pro přijetí uchazeče do vyššího odborného studia:

 

  • úspěšné ukončení střední školy maturitní zkouškou;

  • zdravotní způsobilost ke studiu zvoleného oboru a výkonu příslušného povolání potvrzena lékařem;

  • kladný výsledek přijímacího řízení.

 

 

Školné:

 

  • 3 000,- Kč ročně u všech oborů