Termíny a požadavky

Přijímací řízení školní rok 2019/2020

 

Přihlášky ke studiu na Vyšší odborné škole zdravotnické Brno, p. o., se podávají do 31. května 2019.

 

 

Přijímací řízení platí pro obory:

 

Kód oboru

Název studijního oboru

Forma studia

Délka studia

Počet přijatých uchazečů do 1. ročníku

53-41-N/1.

Diplomovaná všeobecná sestra

Denní

3 roky

160

53-41-N/1.

Diplomovaná všeobecná sestra  

Kombinovaná

3 a půl roku

80

53-41-N/5. 

 Diplomovaná dětská sestra

Denní

3 roky

40

53-41-N/5.

 Diplomovaná dětská sestra

Kombinovaná

3 roky

40

 

 

Způsob podání přihlášky ke studiu:

 

  • uchazeč podá přihlášku ke studiu na vyšší odborné škole v denní nebo kombinované formě vzdělávání na předepsaném formuláři (formulář Přihláška ke studiu na stránkách školy a přiloží požadované dokumenty (doklady viz. Kritéria hodnocení přijímacího řízení bod č. 1.; 2. a 3.); Uchazeč, který ještě neobdržel maturitní vysvědčení, musí doložit, požadované doklady viz Kritéria hodnocení přijímacího řízení bod č. 1.; 2. a 3. do termínu konání přijímacího řízení 17. 6. 2019 včetně;


  • zdravotní způsobilost (součást formuláře přihlášky ke studiu);

  • přihlášku ke studiu je třeba podat do 31. 5. 2019 včetně;

  • termín konání přijímacího řízení je stanoven na 17. 6. 2019 v 9.00 hodin;

  • přijímací řízení se uskuteční na Vyšší odborné škole zdravotnické Brno, příspěvková organizace, Kounicova 16, 602 00 Brno;

  • kritéria hodnocení přijímacího řízení viz webové stránky školy.
 
 

Informace o studiu a přijímacím řízení poskytne


Bc. Eva Dostálová - referentka studijního oddělení
(dostalova.eva@voszbrno.cz)

 

Radmila Čermáková - referentka studijního oddělení
(cermakova.radmila@voszbrno.cz)