Kritéria přijímacího řízení

 

Kritéria hodnocení přijímacího řízení do vyššího ročníku než prvního pro obor                                                                         Diplomovaný zdravotnický záchranář, 4. ročník, ve 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

 1. Maturitní zkouška (doložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení). 
 2. Dosažené zdravotnické vzdělání (doložit doklady o předchozím vzdělání – diplom, dodatek diplomu; vysvědčení o absolutoriu; výpis z klasifikace v případě nedokončeného vzdělání). 
 3. Zdravotní způsobilost (součást přihlášky ke studiu).
 4. Uchazeč vykoná ústní zkoušku z urgentní medicíny v rozsahu učiva 1. - 3. ročníku studia. Zkouška proběhne dne 21. 9. 2021, ve 13.00, v budově školy.

 

Kritéria hodnocení přijímacího řízení do prvního ročníku oborů Diplomovaná všeobecná sestra Diplomovaná dětská sestra

 1. Maturitní zkouška (doložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení). 
 1. Vysvědčení z 2. pololetí třetího ročníku a z 1. pololetí čtvrtého ročníku střední školy (doložit úředně ověřenou kopii). 
 1. O pořadí uchazečů v přijímacím řízení rozhoduje celkový počet získaných bodů. Pořadí bude stanoveno podle průměrného prospěchu v 2. pololetí třetího ročníku a v 1. pololetí čtvrtého ročníku střední školy. Za průměr 1,00 je možné získat 30 bodů, pak lineárně sestupně až do průměru 4,00 (za který je 0 bodů).  Celkem může uchazeč získat 60 bodů.

 

 

V případě stejného bodového zisku rozhoduje o pořadí

 

 1. Lepší průměrný prospěch v 1.  pololetí 4. ročníku SŠ.
 1. Lepší průměrný prospěch v 2. pololetí 3. ročníku SŠ. 

 


 

Kritéria hodnocení přijímacího řízení do vyššího ročníku než prvního pro obory Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaná dětská sestra

 

 1. Maturitní zkouška (doložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení). 
 1. Dosažené zdravotnické vzdělání (doložit doklady o předchozím vzdělání – diplom, dodatek diplomu; vysvědčení o absolutoriu; výpis z klasifikace v případě nedokončeného vzdělání). 
 1. Zdravotní způsobilost (součást přihlášky ke studiu).

 

V rámci přijímacího řízení ředitelka školy porovná doložené kurikulární dokumenty s příslušným akreditovaným vzdělávacím programem. Následně rozhodne o přijetí/nepřijetí uchazeče do vyššího ročníku než prvního. V případě, že ředitelka školy rozhodne o přijetí, určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen.

 

 V případě stejného bodového zisku rozhoduje o pořadí

 

 1. Lepší průměrný prospěch maturitní zkoušky na SŠ.

 

 

Další upozornění

 

 1. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy 21. 9. 2021 od 13:00 hod., pod registračním číslem uchazeče, které mu bude zasláno. V případě přijetí uchazeč potvrdí nástup ke studiu a zaplatí školné, podle zaslaných pokynů.
   
 2. Školné na vyšší odborné škole zdravotnické činí 3 000,- Kč za školní rok, hrazeno ve dvou splátkách.

 

Číslo bankovního účtu VOŠZ Brno:  63234621/0100

 

 

 KONTAKTY

Vyšší odborná škola zdravotnická
Brno, příspěvková organizace
Kounicova 684/16
602 00 Brno

IČO: 00637980
IZO: 110030460

Zřizovatel:
Jihomoravský kraj

Bankovní účet:
63234621/0100

Datová schránka:
8khyzqh

Telefony:
ústředna
542 213 907, 542 213 971

studijní oddělení
542 211 405

mail: info@voszbrno.cz


FORMULÁŘ

Máte otázky?
Přejete si kontaktovat?

Jméno:

Telefon:

Email:

Zpráva:
Nevyplňujte email:

© VOŠZ Brno & Štefl software