Kritéria přijímacího řízení

 Sledujte naše webové stránky, kritéria budou do konce ledna 2022 aktualizována!

 

Kritéria hodnocení přijímacího řízení do prvního ročníku oborů Diplomovaná všeobecná sestra Diplomovaná dětská sestra

 1. Maturitní zkouška (doložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení). 
 1. Vysvědčení z 2. pololetí třetího ročníku a z 1. pololetí čtvrtého ročníku střední školy (doložit úředně ověřenou kopii). 
 1. O pořadí uchazečů v přijímacím řízení rozhoduje celkový počet získaných bodů. Pořadí bude stanoveno podle průměrného prospěchu v 2. pololetí třetího ročníku a v 1. pololetí čtvrtého ročníku střední školy. Za průměr 1,00 je možné získat 30 bodů, pak lineárně sestupně až do průměru 4,00 (za který je 0 bodů).  Celkem může uchazeč získat 60 bodů.

 

 

V případě stejného bodového zisku rozhoduje o pořadí

 

 1. Lepší průměrný prospěch v 1.  pololetí 4. ročníku SŠ.
 1. Lepší průměrný prospěch v 2. pololetí 3. ročníku SŠ. 

 


 

Kritéria hodnocení přijímacího řízení do vyššího ročníku než prvního pro obory Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaná dětská sestra

 

 1. Maturitní zkouška (doložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení). 
 1. Dosažené zdravotnické vzdělání (doložit doklady o předchozím vzdělání – diplom, dodatek diplomu; vysvědčení o absolutoriu; výpis z klasifikace v případě nedokončeného vzdělání). 
 1. Zdravotní způsobilost (součást přihlášky ke studiu).

 

V rámci přijímacího řízení ředitelka školy porovná doložené kurikulární dokumenty s příslušným akreditovaným vzdělávacím programem. Následně rozhodne o přijetí/nepřijetí uchazeče do vyššího ročníku než prvního. V případě, že ředitelka školy rozhodne o přijetí, určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen.

 

 V případě stejného bodového zisku rozhoduje o pořadí

 

 1. Lepší průměrný prospěch maturitní zkoušky na SŠ.

 

 

Další upozornění

 

 1. Výsledky přijímacího řízení jsou vždy zveřejněny na webových stránkách školy v termínu, který je zde vždy upřesněn, zpravidla od 13:00 hod., pod registračním číslem uchazeče, které je uchazeči zasláno. V případě přijetí uchazeč potvrdí nástup ke studiu a zaplatí školné, podle zaslaných pokynů.
   
 2. Školné na vyšší odborné škole zdravotnické činí 3 000,- Kč za školní rok, hrazeno ve dvou splátkách.

 

Číslo bankovního účtu VOŠZ Brno:  63234621/0100

 

 

 KONTAKTY

Vyšší odborná škola zdravotnická
Brno, příspěvková organizace
Kounicova 684/16
602 00 Brno

IČO: 00637980
IZO: 110030460

Zřizovatel:
Jihomoravský kraj

Bankovní účet:
63234621/0100

Datová schránka:
8khyzqh

Telefony:
ústředna
542 213 907, 542 213 971

studijní oddělení
542 211 405

mail: info@voszbrno.cz


FORMULÁŘ

Máte otázky?
Přejete si kontaktovat?

Jméno:

Telefon:

Email:

Zpráva:
Nevyplňujte email:

© VOŠZ Brno & Štefl software