MENU
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ BRNO
příspěvková organizace Jihomoravského kraje

 

Ředitelka školy vyhlašuje pro školní rok 2023/2024  II. kolo přijímacího řízení

 

Doprvních ročníků oborů:

Diplomovaná všeobecná sestra, obě formy vzdělání

Diplomovaná dětská sestra, obě formy vzdělání

 

Do vyššího ročníku než prvního pro obory:

Diplomovaná všeobecná sestra, obě formy vzdělání

Diplomovaná dětská sestra, obě formy vzdělání

 

 

Počet přijatých uchazečů se bude řídit aktuálním počtem volných míst ve studijních skupinách!

 

Upozorňujeme zájemce o studium z Ukrajiny,

 Повідомляємо бажаючих навчатися з України,

 

že škola nevyučuje český jazyk. Student musí zvládat komunikaci v českém jazyce alespoň na běžné úrovni tak, aby rozuměl obsahu výuky a byl schopen se domluvit s pacienty při odborné praxi ve zdravotnických zařízeních.

Podmínkou ukončení studia je napsání absolvenské práce v rozsahu minimálně 30 stran se zdravotnickým zaměřením, v českém jazyce.

 

що в школі не викладають чеську мову. Студент повинен вміти спілкуватися чеською мовою принаймні на звичайному рівні, щоб зрозуміти зміст курсу та мати можливість спілкуватися з пацієнтами під час професійної практики в медичних закладах.

Умовою для завершення навчання є написання дипломної роботи обсягом не менше 30 сторінок з медичною спрямованістю чеською мовою.

 

 

Termíny a požadavky

 

 Podání přihlášky do prvního ročníku 

  1. Uchazeč podá Přihlášku ke studiu na vyšší odborné škole v denní nebo kombinované formě vzdělávání na školním formuláři (formulář najdete v záložce "Přihlášky ke studiu") a přiloží požadované dokumenty (najdete zdebod č. 1.; 2.). 
  2. Povinnou součástí Přihlášky je potvrzení o zdravotní způsobilosti, které nesmí být starší 3 měsíců. Bez tohoto potvrzení nebude přihláška přijata. 
  3. Přihlášku ke studiu je třeba podat do 13. 9. 2023 včetně, poštou nebo osobně.
  4. Termín konání přijímacího řízení je stanoven na 20. 9. 2023 v 8.00 hodinuskuteční se na Vyšší odborné škole zdravotnické Brno, p. o., Kounicova 684/16, 602 00 Brno, bez fyzické účasti uchazeče. 
  5. Kritéria hodnocení přijímacího řízení zde.

 

Další upozornění

 

  1. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy  20. 9. 2023 od 13:00 hod. do 25. 9. 2023, uchazeči se identifikují na základě registračního čísla, které mu bude zasláno. V případě přijetí uchazeč potvrdí nástup ke studiu  v den zveřejnění výsledků přijímacího řízení a do výuky nastoupí dne 21. 9. 2023.  Školné uhradí podle obdržených pokynů. V ostatních případech uchazeč potvrdí nástup ke studiu v den zveřejnění výsledků a písemně na adresu školy zašle žádost o umožnění pozdějšího nástupu, nejpozději však dne 25. 9. 2023, aby byla minimalizována absence v již probíhající výuce.
     
  2. Školné na vyšší odborné škole zdravotnické činí 3 000,- Kč za školní rok a je hrazeno ve dvou splátkách (á 1500,-). Nově přijatý uchazeč, který potvrdil nástup ke studiu, je povinen uhradit školně do 15 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webových stránkách školy (§ 15, odst.1, písm. b) Vyhlášky č. 10/2005 o vyšším odborném vzdělávání).

Další informace najdete také zde (přihlášky) a zde (kritéria přijetí).. 

 

Informace o studiu a přijímacím řízení poskytne


Kateřina Horutová - referentka studijního oddělení; 2. poschodí, dv. č. 206

e-mail: studium@voszbrno.cz 

telefon: 542 211 405

 

 

 

Úřední doba na studijním oddělení (i pro telefonické hovory): 

Pondělí: 

  

8.00 - 11.00 hodin 

  

 

 

Úterý: 

 

 

 

12.30 - 14.30 hodin

 

Středa:

 

8.00 - 11.00 hodin

 

12.30 - 14.30 hodin

 

Čtvrtek:

 

 

 

12.30 - 14.30 hodin

 

Pátek:

 

 

 

 

 

 

 KONTAKTY

Vyšší odborná škola zdravotnická
Brno, příspěvková organizace
Kounicova 684/16
602 00 Brno

IČO: 00637980
IZO: 110030460

Zřizovatel:
Jihomoravský kraj

Bankovní účet:
63234621/0100

Datová schránka:
8khyzqh

Telefony:
ústředna
542 213 907, 542 213 971

studijní oddělení
542 211 405

mail: info@voszbrno.cz

Prohlášení o přístupnosti


FORMULÁŘ

Máte otázky?
Přejete si kontaktovat?

Jméno:

Telefon:

Email:

Zpráva:
Nevyplňujte email:
© VOŠZ Brno & Štefl software