Diplomovaná dětská sestra

 

 

 

Je stejně jako sestra všeobecná kvalifikovaným a neodmyslitelným spolupracovníkem lékaře, musí zvládat řadu odborných úkonů a dokázat pohotově reagovat na nepředvídatelné situace. Důraz je u ní kladen především na trpělivost, empatii a lidský přístup. Dětská sestra musí projevit velké pochopení nejen pro dětské pacienty, ale současně mít dostatek empatie pro jejich rodiče a jiné příbuzné, musí si umět odborně i lidsky poradit se všemi dětskými věkovými skupinami, mít pro ně vždy úsměv a pohlazení.

 

Cílem vzdělávacího programu je připravit dětskou sestru schopnou poskytovat přímou ošetřovatelskou péči orientovanou na individuální potřeby dětí všech věkových kategorií, jejich rodin a komunit ve zdraví i nemoci. Absolvent/ka je připraven/a samostatně, na základě vlastního posouzení a rozhodnutí a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem, zabezpečovat komplexní ošetřovatelskou péči a zajišťovat prevenci onemocnění u nemocných dětí a dospívajících jedinců, v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené zákonem, v nemocnicích, ambulantních složkách státních i privátních, v rámci primární, sekundární i terciární zdravotní péče o děti a dospívající. Diplomovaná dětská sestra má možnost dále se vzdělávat v rámci specializační průpravy v jednotlivých úsecích ošetřovatelské péče.

 

Co říká o práci dětské sestry umělá inteligence?

 

 

Učební plány:

 
Diplomovaná dětská sestra
Procházka naší školou

 

 

Výuka ve škole

 

 
KONTAKTY

Vyšší odborná škola zdravotnická
Brno, příspěvková organizace
Kounicova 684/16
602 00 Brno

IČO: 00637980
IZO: 110030460

Zřizovatel:
Jihomoravský kraj

Bankovní účet:
63234621/0100

Datová schránka:
8khyzqh

Telefony:
ústředna
542 213 907, 542 213 971

studijní oddělení
542 211 405

mail: info@voszbrno.cz

Prohlášení o přístupnosti


FORMULÁŘ

Máte otázky?
Přejete si kontaktovat?

Jméno:

Telefon:

Email:

Zpráva:
Nevyplňujte email:
© VOŠZ Brno & Štefl software