Erasmus+

 

 

Po podání nové žádosti o certifikát v květnu 2020 jsme koncem roku 2020 obdrželi v pořadí druhý, navazující certifikát Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) na období 2021 – 2027, který nás opravňuje k uzavírání grantových dohod a čerpání grantových prostředků na studentské a zaměstnanecké mobility do roku 2027 v rámci programu „Projekty mobility osob / Vysokoškolské vzdělávání“, klíčová akce KA103.

Podobně jako mnohým evropským vysokým školám a vzdělávacím institucím napojeným na vyšší vzdělávání, nám tato „Listina programu pro vysokoškolské vzdělávání 2021-2027“ uděluje i na další sedmileté období status instituce s vyšším vzděláváním v rámci programu Erasmus+. Udělení tohoto statusu umožňuje našim studentům a zaměstnancům účastnit se stáží v zahraničí ve školách a vzdělávacích institucích, které jsou též držiteli zmíněného certifikátu ECHE. Pro naši školu je významná zejména ona skutečnost, že naši studenti a zaměstnanci mohou vyjíždět na praktické stáže též do nemocnic či jiných zdravotnických zařízení, která přijímají studenty na praktické stáže (studentské praxe) v rámci programu Erasmus+. Na základě tohoto certifikátu může pak i naše škola přijímat studenty a zaměstnance z evropských vzdělávacích institucí, které jsou držiteli certifikátu ECHE, na studijní či učitelské stáže v naší škole. V současné době je pro naši školu proveditelné zejména přijímání zahraničních studentů na praktické stáže v našich nemocnicích v rámci studentských praxí.

 

Finanční prostředky z dotačního programu Erasmus+, které byly naší škole v rámci Grantové dohody 2018-1-CZ01-KA103-047310 přiděleny v celkové výši 27 913 EUR na prodloužené grantové období od 1.  6. 2018 do 31. 5. 2021, jsme využili z 63 procent, konkrétně tedy částku 17 602 EUR. Neuskutečnění části plánovaných mobilit bylo způsobeno hlavně omezenými možnostmi cestování do zahraničí a dalšími přijímanými restrikcemi souvisejícími s obdobím šíření koronavirové nákazy. Toto období nejistoty se též projevilo v nižší ochotě studentů vyjíždět na stáže do zahraničí, jakož i ve ztížených možnostech zdravotnických institucí přijímat studenty ze zahraničí na pracovní stáže.

 

Od 1. 6. 2020 byly naší škole v rámci nové Grantové dohody 2020-1-CZ01-KA103-077126 přiděleny další finanční prostředky o celkové výši 21 982 EUR, které nám jsou k dispozici k čerpání po dobu nového grantového období od 1. 6. 2020 do 31. 5. 2022. (V případě nedostatečného čerpání prostředků je období možné prodloužit o jeden rok, tedy do 31. 5. 2023.)

 

Individuální stáže studentů a zaměstnanců v rámci programu Erasmus+, které může naše škola uskutečňovat v rámci aktuálního grantového období, je možné rozdělit do následujících kategorií:

Praktické stáže pro studenty (tj. studentské praxe)  – Student Mobility for Traineeships (SMP) (délka stáže 2-12 měsíců)

Školení pro pedagogické i nepedagogické pracovníky – Staff mobility for training (STA) (délka stáže minimálně 2 dny)

 

 

Mezinárodní spolupráce ve školním roce 2020/21

 

Z důvodu pokračující pandemie koronaviru a s ní souvisejícími přijímanými restrikcemi v ČR i v zahraničí, jakož i malého zájmu studentů a zaměstnanců o zahraniční stáže nebyl ani ve školním roce 2020/21 zcela naplněn původní záměr uskutečnit alespoň šest studentských praktických stáží v našich partnerských nemocnicích ve Španělsku, případně Německu. Nebyly tak uskutečněny ani tři odložené výjezdy na zaměstnanecké stáže našich vyučujících do našich partnerských nemocničních zařízení do španělské Málagy a Granady.

Konkrétně se mělo jednat o výjezd dvou odborných vyučujících (Mgr. Hany Černé a Mgr. Petry Janíkové) a vyučující anglického jazyka (Mgr. Milady Boušové)  na stáž do nemocnice Santa Elena Clinic v Malaze a dětské nemocnice Hospital de San Rafael v Granadě za účelem stínování a zajištění následných praktických stáží v rámci mobilit programu Erasmus+. Uskutečnění tohoto naplánovaného čtyřdenního výjezdu ve stejném či obměněném personálním složení je očekáváno v průběhu letního období roku 2022.

 

 

 
KONTAKTY

Vyšší odborná škola zdravotnická
Brno, příspěvková organizace
Kounicova 684/16
602 00 Brno

IČO: 00637980
IZO: 110030460

Zřizovatel:
Jihomoravský kraj

Bankovní účet:
63234621/0100

Datová schránka:
8khyzqh

Telefony:
ústředna
542 213 907, 542 213 971

studijní oddělení
542 211 405

mail: info@voszbrno.cz

Prohlášení o přístupnosti


FORMULÁŘ

Máte otázky?
Přejete si kontaktovat?

Jméno:

Telefon:

Email:

Zpráva:
Nevyplňujte email:
© VOŠZ Brno & Štefl software