Přihlášky ke studiu

Pokud bude podaná přihláška neúplná budete včas školou vyzváni k jejímu doplnění! V případě chybějícího maturitního vysvědčení škola počká s upozorněním minimálně týden po legislativně stanoveném posledním termínu konání maturitních zkoušek.

 

Podání přihlášky do prvního ročníku 

 1. Uchazeč podá Přihlášku ke studiu na vyšší odborné škole v denní nebo kombinované formě vzdělávání na školním formuláři (formulář níže na stránce) a přiloží požadované dokumenty (najdete zdebod č. 1.; 2.). Uchazeč, který ještě neobdržel maturitní vysvědčení v době podání přihlášky, musí doložit požadovaný doklad obratem po jeho obdržení, nejpozději do 25. 6. 2022 do 12:00 hod. V případě, že uchazeč vykonal do požadovaného termínu maturitu, ale neobdržel maturitní vysvědčení, doloží potvrzení školy o vykonané maturitě (elektronicky či osobně do požadovaného termínu) a vysvědčení dodá ihned po jeho obdržení.

  Poznámka:

  Pokud zájemce do termínu konání přijímacích zkoušek (28.6. 2022) nebude schopen doložit vykonání MZ, požádá o přesun své přihlášky do druhého kola (stačí elektronicky na studium@voszbrno.cz).

 2.  Povinnou součástí Přihlášky je potvrzení o zdravotní způsobilosti, které nesmí být starší 3 měsíců. Bez tohoto potvrzení nebude přihláška přijata. 
 3. Přihlášku ke studiu je třeba podat do 31. 5. 2022 včetně.
 4. Termín konání přijímacího řízení je stanoven na 28. 6. 2022 v 9.00 hodin; uskuteční se na Vyšší odborné škole zdravotnické Brno, p. o., Kounicova 684/16, 602 00 Brno, bez fyzické účasti uchazeče. 
 5. Kritéria hodnocení přijímacího řízení zde.

 

 Podání přihlášky do vyššího ročníku než prvního 

 1. Studium je možné pro uchazeče, kteří získali odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnického záchranáře, porodní asistentky, dětské sestry a všeobecné sestry nebo jsou/byli studenty zdravotnického oboru na vysoké škole a chtějí studovat, či doplnit si vzdělání na vyšší odborné škole.
 2. Uchazeč podá přihlášku ke studiu na vyšší odborné škole v denní nebo kombinované formě vzdělávání na předepsaném formuláři  (formulář níže na stránce) a přiloží požadované dokumenty (doklady zde; Kritéria hodnocení přijímacího řízení bod č. 1.; 2. a 3.).
 3. Povinnou součástí Přihlášky je potvrzení o zdravotní způsobilosti, které nesmí být starší 3 měsíců. Bez tohoto potvrzení nebude přihláška přijata.
 4. Přihlášku ke studiu je třeba podat do 31. 5. 2022, včetně.
 5. Termín konání přijímacího řízení je stanoven na 28. 6. 2022 v 9.00 hodin. Uskuteční se na Vyšší odborné škole zdravotnické Brno, p. o., Kounicova 684/16, 602 00 Brno, bez fyzické účasti uchazeče.
 6. Kritéria hodnocení přijímacího řízení zde.

 

 Informace o studiu a přijímacím řízení poskytne


Kateřina Horutová - referentka studijního oddělení

 

2. poschodí, dv. č. 207

e-mail: studium@voszbrno.cz 

telefon: 542 211 405, +420 731 494 142

 

Úřední doba na studijním oddělení (i pro telefonické hovory): 

 

Pondělí:     8.00 - 11.00 hodin        
Úterý:        12.30 - 14.30 hodin  
Středa:   8.00 - 11.00 hodin   12.30 - 14.30 hodin  
Čtvrtek:       12.30 - 14.30 hodin  
Pátek:          

 Prosíme o respektování úředních hodin, děkujeme.

 
KONTAKTY

Vyšší odborná škola zdravotnická
Brno, příspěvková organizace
Kounicova 684/16
602 00 Brno

IČO: 00637980
IZO: 110030460

Zřizovatel:
Jihomoravský kraj

Bankovní účet:
63234621/0100

Datová schránka:
8khyzqh

Telefony:
ústředna
542 213 907, 542 213 971

studijní oddělení
542 211 405

mail: info@voszbrno.cz


FORMULÁŘ

Máte otázky?
Přejete si kontaktovat?

Jméno:

Telefon:

Email:

Zpráva:
Nevyplňujte email:

© VOŠZ Brno & Štefl software