Přihlášky ke studiu

Přihláška musí být vyplněna čitelně, nejlépe na PC (po otevření dokumentu zvolte "vyplnit a podepsat"), musí obsahovat všechny požadované údaje (včetně potvrzení lékaře) a být doplněna  povinnými dokumenty.

Pokud bude podána přihláška neúplná, nečitelná a bez povinných dalších dokumentů, nebude zařazena do přijímacího řízení.

 

Všechny přihlášky ke stažení níže!

Podání přihlášky do prvního ročníku 

 1. Uchazeč podá Přihlášku ke studiu na vyšší odborné škole v denní nebo kombinované formě vzdělávání na školním formuláři (formulář níže na stránce) a přiloží požadované dokumenty (viz Souhrn níže). Uchazeč, který ještě neobdržel maturitní vysvědčení v době podání přihlášky, musí doložit požadovaný doklad obratem po jeho obdržení, nejpozději do 23. 6. 2023 do 12:00 hod. V případě, že uchazeč vykonal do požadovaného termínu maturitu, ale neobdržel maturitní vysvědčení, doloží potvrzení školy o vykonané maturitě (poštou či osobně do požadovaného termínu) a vysvědčení dodá ihned po jeho obdržení.

  Poznámka:

  Pokud zájemce do termínu konání přijímacích zkoušek (27. 6. 2023) nebude schopen doložit vykonání MZ, požádá o přesun své přihlášky do druhého kola (stačí elektronicky na studium@voszbrno.cz).

 2.  Povinnou součástí Přihlášky je potvrzení o zdravotní způsobilosti, které nesmí být starší 3 měsíců. Bez tohoto potvrzení nebude přihláška přijata. 
 3. Přihlášku ke studiu je třeba podat od 1. března do 31. května., každého roku, včetně.
 4. Termín konání přijímacího řízení ve školním roce 2022/2023 je stanoven na 27. 6. 2023 v 9.00 hodin; uskuteční se na Vyšší odborné škole zdravotnické Brno, p. o., Kounicova 684/16, 602 00 Brno, bez fyzické účasti uchazeče. 
 5. Kritéria hodnocení přijímacího řízení zde.

Souhrn náležitostí pro přihlášení ke studiu:

 • podání úplně a čitelně vyplněné přihlášky na formuláři školy, obsahující platné potvrzení lékaře (ne starší 3 měsíců), ve výše uvedeném termínu;
 • přiložení úředně ověřených kopií vysvědčení za 3. a 4. ročník střední školy, nebo školou potvrzeného katalogového listu, k dokladu prospěchu za uvedené ročníky;
 • přiložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení.
 • přihlášku můžete zaslat poštou nebo vložit do schránky u budovy školy, ale ideální je přinést ji osobně (na sekretariát školy, 2.p.). Na místě ji zkontrolujeme a případně Vám hned řekneme, zda je něco třeba doplnit nebo opravit.

 

 Podání přihlášky do vyššího ročníku než prvního 

 1. Studium je možné pro uchazeče, kteří získali odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnického záchranáře, porodní asistentky, dětské sestry a všeobecné sestry nebo jsou/byli studenty zdravotnického oboru na vysoké škole a chtějí studovat, či doplnit si vzdělání na vyšší odborné škole.
 2. Uchazeč podá přihlášku ke studiu na vyšší odborné škole v denní nebo kombinované formě vzdělávání na předepsaném formuláři  (formulář níže na stránce) a přiloží úředně ověřené doklady o předchozím vzdělání (diplom, dodatek diplomu; vysvědčení o absolutoriu; výpis z klasifikace v případě nedokončeného vzdělání).
 3. Povinnou součástí Přihlášky je potvrzení o zdravotní způsobilosti, které nesmí být starší 3 měsíců. Bez tohoto potvrzení nebude přihláška přijata.
 4. Přihlášku ke studiu je třeba podat od 1. března do 31. května., každého roku, včetně.
 5. Termín konání přijímacího řízení  ve školním roce 2022/2023 je stanoven na 27. 6. 2023 v 9.00 hodin. Uskuteční se na Vyšší odborné škole zdravotnické Brno, p. o., Kounicova 684/16, 602 00 Brno, bez fyzické účasti uchazeče.
 6. Kritéria hodnocení přijímacího řízení zde.

 Pokud jste se rozhodli podat přihlášku na naši školu, děkujeme a budeme se těšit na setkání i spolupráci!

 

 

Informace o studiu a přijímacím řízení poskytne


Kateřina Horutová, Markéta Valíčková - referentky studijního oddělení

 

2. poschodí, dv. č. 206

e-mail: studium@voszbrno.cz 

telefon: 542 211 405, +420 731 494 142

 

Úřední doba na studijním oddělení (i pro telefonické hovory): 

 

Pondělí:     8.00 - 11.00 hodin        
Úterý:        12.30 - 14.30 hodin  
Středa:   8.00 - 11.00 hodin   12.30 - 14.30 hodin  
Čtvrtek:       12.30 - 14.30 hodin  
Pátek:          

 Prosíme o respektování úředních hodin, děkujeme.

 
KONTAKTY

Vyšší odborná škola zdravotnická
Brno, příspěvková organizace
Kounicova 684/16
602 00 Brno

IČO: 00637980
IZO: 110030460

Zřizovatel:
Jihomoravský kraj

Bankovní účet:
63234621/0100

Datová schránka:
8khyzqh

Telefony:
ústředna
542 213 907, 542 213 971

studijní oddělení
542 211 405

mail: info@voszbrno.cz

Prohlášení o přístupnosti


FORMULÁŘ

Máte otázky?
Přejete si kontaktovat?

Jméno:

Telefon:

Email:

Zpráva:
Nevyplňujte email:

© VOŠZ Brno & Štefl software