PRO PŘIHLÁŠENÍ DO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2024/2025 DODEJTE:

 

1. Elektronickou přihlášku

      Elektronickou přihlášku vyplní uchazeč zadáním všech povinných údajů.

 

Příjímání přihlášek může být z důvodu občasného výpadku školního informačního systému Edookit provázeno komplikacemi. Pokud neobdržíte potvrzovací email, přihláška není evidována.

 

ONLINE PŘIHLÁŠKY ZDE


2. Vytištěnou přihlášku s podpisem

      Po vyplnění a odeslání elektronické přihlášky, Vám bude na zadaný e-mail automaticky odeslána vyplněná přihláška ve formátu PDF*.

       Součásti souboru je i lékařského potvrzení. Kompletní soubor vytiskněte jednostranně a podepište.

        *Vyčkejte 10 min, případně zkontrolujte nevyžádané zprávy (spam).


3. Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu v oboru a výkonu povolání

      Lékařské povrzení, které je součástí zaslaného souboru, opatřete razítkem registrujícího praktického lékaře.

      Potvrzení musí být doloženo ke  každé podané přihlášce v originále. Řádně nevyplněné potvrzení nebude akceptováno.


4. Úředně ověřené kopie požadovaných dokumentů (neposílejte originály vysvědčení)

      Souhrn požadovaných dokumentů:  Přihlášky a Kritéria přijetí do 1. ročníku

                                                                            Přihlášky a Kritéria přijetí do vyššího ročníku než prvního

                                                                            přijetí do vyššího ročníku není určeno pro absolventy oboru Praktická sestra nebo Zdravotnický asistent, viz Kritéria


 Vytištěnou přihlášku s povinnými přílohami v písemné podobě, zašle uchazeč jedním z následujících způsobů:

 

  • poštou (formulář vytiskněte, podepište, doplňte místo a datum podpisu) na adresu školy
  • osobně (do schránky u budovy školy, nebo na vrátnici školy)
  • datovou schránkou

 DŮLEŽITÉ!

Přijímací řízení se uskuteční bez fyzické účasti uchazeče.

O přijetí či nepřijetí Vás bude škola informovat prostřednictvím výsledků přijímacího řízení, které budou zveřejněny dne 27. června 2024 ve 13.00 hod na webových stránkách školy https://www.voszbrno.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni,  pod registračním číslem uchazeče, které bude uchazeči zasláno po splnění všech kritérií přijímacího řízení v termínu 21. června 2024.

 

Informace o termínech přijímacího řízení naleznete v sekci: Termíny a otvírané obory

 

Podává-li uchazeč více přihlášek, KAŽDÁ přihláška musí být doplněna požadovanými přílohami, nestačí přílohy doložit pouze k jedné!

Pokud bude podaná přihláška neúplná a bez povinných dalších dokumentů, či před 1. březnem daného roku, nebude zařazena do přijímacího řízení.

 

 

Informace o studiu a přijímacím řízení poskytne studijní oddělení

Kateřina Horutová

Markéta Valíčková

 

2. poschodí, dv. č. 206

e-mail: studium@voszbrno.cz 

telefon: 542 211 405

 

Úřední doba na studijním oddělení

 

Pondělí:     8.00 - 11.00 hodin        
Úterý:        12.00 - 14.30 hodin  
Středa:   8.00 - 11.00 hodin   12.00 - 14.30 hodin  
Čtvrtek:       12.00 - 14.30 hodin  
Pátek:    8.00 - 9.00 hodin      

 Prosíme o respektování úředních hodin, děkujeme.

 KONTAKTY

Vyšší odborná škola zdravotnická
Brno, příspěvková organizace
Kounicova 684/16
602 00 Brno

IČO: 00637980
IZO: 110030460

Zřizovatel:
Jihomoravský kraj

Bankovní účet:
63234621/0100

Datová schránka:
8khyzqh

Telefony:
ústředna
542 213 907, 542 213 971

studijní oddělení
542 211 405

mail: info@voszbrno.cz

Prohlášení o přístupnosti


FORMULÁŘ

Máte otázky?
Přejete si kontaktovat?

Jméno:

Telefon:

Email:

Zpráva:
Nevyplňujte email:
© VOŠZ Brno & Štefl software