Pro uchazeče

 

Dokončili jste studium na střední škole a rozhodujete se kam dál?

Pracujete a hledáte prostor pro další rozvoj?

Dejte své kariéře nový smysl!

 

Kdo jsme?

Škola s třicetiletou tradicí ve vzdělávání zdravotníků.

 

 

Jaké máme přednosti?

Jsme čistě vyšší odborná škola, zaměřená výhradně na pomaturitní studium, vzdělávající diplomované specialisty (DiS.) ve dvou zdravotnických programech, diplomované všeobecné sestře a diplomované dětské sestře.

Sídlíme v budově v blízkosti centra Brna. Brno je městem mladých. Poznáte jeho historii i současnost. Poskytne Vám spoustu možností ke sportu, kulturnímu vyžití a poznávání lidí nebo zajímavých míst.

Na naší škole najdete kamarády/studenty ze všech koutů naší republiky, občas i z jiných koutů Evropy.

 

Protože praktická výuka probíhá téměř ve všech zdravotnických i nezdravotnických zařízeních Brna, poznáte medicínu a ošetřovatelskou péči ve všech jejích podobách.

 

 

Jaké výhody vystudováním získáte?

Každý absolvent má po ukončení studia zaručené uplatnění. Zdravotnictví je oborem, kde je nezaměstnanost neznámým pojmem.

 

Absolventi obou oborů mají nejširší uplatnitelnost v rámci našeho zdravotnického systému. Každý si může vybrat, co mu nejlépe vyhovuje, ať už je to práce se seniory, v případě všeobecné sestry, na "klidnější" interně, nebo "rychlé" chirurgii. Uplatnit se můžete také v ambulantních složkách nebo na oddělení intenzívní péče či anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Cestu budete mít otevřenou i na operační sály všech odborností a jejich části anesteziologické či instrumentační. Pokud Vám vyhovuje spíše klidnější prostředí a jednosměnný provoz, můžete pracovat třeba na centrální sterilizaci, v kartotéce, nebo u praktického či odborného lékaře..

 

Finanční ohodnocení zdravotníků už je v dnešní době zajímavé.

 

Rozumět stavbě a funkcím lidského těla, věkovým odlišnostem, příčinám, průběhu a léčbě nemocí a jejich akutním stavům se v životě rozhodně hodí, stejně jako zvládnout první pomoc či pomoc při náhle vzniklé poruše zdraví. Určitě ve společnosti a životě uplatníte i znalosti z oblasti prevence nemocí, zdravého životního stylu, psychologie, komunikace a sociologie.

 

 

Jak se studuje na VOŠZ Brno?

Systém studia je blízký systému vysokoškolskému. Nemáme semestry, ale tzv. období (zimní a letní), která uzavírají třítýdenní zkoušková období. Předměty jsou ukončovány zápočtem, zkouškou nebo klasifikovaným zápočtem.

Studovat můžete prezenčně, nebo v kombinované formě studia. Kombinovaná forma má výuku jednou týdně (úterý, nebo středa, nebo čtvrtek) v režimu: ráno odborná praxe, od 12.25 výuka teoratických předmětů do asi 19 hodin. Na rozdíl od prezenční formy je forma kombinovaná, na oboru všeobecná sestra, o půl roku delší. Studium obou oborů probíhá v souladu s kvalifikačními standardy.

Obě formy a oba obory studia jsou uzavírány absolutoriem, jehož součástí je zkouška z jazyka, odborných předmětů a obhajoba absolventské práce. Jeho úspěšným složením získává absolvent označení "diplomovaný specialista" (DiS.), které se uvádí za jménem.

 

Prázdniny máme jen ty hlavní, školní rok začíná vždy 1. září a končí 31. srpna. Délka vyučovací hodiny není 50, ale 45 minut. Na přestávky se nezvoní. Součástí studia je vysoký počet hodin odborné praxe, která z části probíhá i v hlavních prázdninách.

 

Pokud máte v rozvrhu volnou hodinu, v blízkosti školy je řada restaurací, kde se můžete najíst. Na školních chodbách jsou rozmístěny mikrovlnné trouby k ohřevu jídla, ve 4. poschodí, hned vedle knihovny, najdete denní místnost s pohodlnou sedací soupravou, sedacími pytly, stoly k práci či stolní počítače. Hned za rohem na chodbě je rychlovarná konvice k přípravě kávy či čaje. Nic z toho Vás neláká? Pak můžete jít na chvíli relaxovat do Tyršova parku, který je „za rohem“. Pokud máte času víc, pak určitě zamiřte do parku hradu Špilberk. Centrum města není dál jak deset minut chůze.
 

Ubytování a stravování studentů

Jako škola nemáme svoje ubytovací zařízení, ale je možné se ubytovat v blízkém okolí, např. v:

 

1)  Církevním domově mládeže Svaté Rodiny, Grohova 10, Brno

       více zde.        Kontakty.      informace      letáček

 

2) Masarykově domově mládeže, Cihlářská 21, Brno

       více zde.        Kontakty.

 

3)  Střední škole stavebních řemesel, Brno-Bosonohy, p.o., Pražská 636/38b, Brno - Bosonohy

      více zde.         Kontakty.      letáček

 

 

Školní psycholog a metodik prevence sociálně patologických jevů

Na škole působí výchovný poradce i metodik prevence sociálně patologických jevů. Jsou připraveni k poskytování odborné rady a pomoci studentům, u kterých se vyskytly problémy osobní či rodinné, v oblasti studia, šikany (kyberšikany), návykových látek, kriminality, vandalismu, patologického hráčství, poruch příjmu potravy, závislosti na virtuálních drogách a jiné problémy.  

Cílem je:

  • Student odpovědný za vlastní chování a způsob života.
  • Student s posílenou duševní odolností vůči stresu a náročným situacím.
  • Student schopný dělat samostatná rozhodnutí (správná).
  • Student schopný řešit problémy, případně umět vyhledat odbornou pomoc.
  • Student s vyhraněným negativním vztahem k návykovým látkám.
  • Student podílející se na tvorbě zdravého životního prostředí.

 

Koordinátor ICT

Nově na škole působí pedagog v roli koordinátora ICT. 
 

Přehled absolventů školy a jejich nástupu do zdravotnických zařízení

 

 

Měsíc a rok absolutoria Počet absolventů DVS

Nastoupilo
k PZS, PSS

Počet absolventů DZZ

Nastoupilo
k PZS, IZS

Počet absolventů DDS

Nastoupilo
k PZS, PSS

leden 2024

32 31 - - - -

červen 2023

33 32 - - 31 31

leden 2023

19 19 - - - -

červen 2022

43

42

- - 20 20

leden 2022

15

15

24 24 - -

červen 2021

24

21

 27 25  24   23

leden 2021

19

16

20

19

červen 2020

37

36

18

18

 -  -

leden 2020

20

20

24

19

 -  -

červen 2019

40

38

17

17

 -  -

leden 2019

31

29

17

16

 -

červen 2018

59

55

19

16

 -  -

leden 2018

13

12

18

17

 -

červen 2017

51

48

20

18

 -

leden 2017

22

20

14

14

 -

 KONTAKTY

Vyšší odborná škola zdravotnická
Brno, příspěvková organizace
Kounicova 684/16
602 00 Brno

IČO: 00637980
IZO: 110030460

Zřizovatel:
Jihomoravský kraj

Bankovní účet:
63234621/0100

Datová schránka:
8khyzqh

Telefony:
ústředna
542 213 907, 542 213 971

studijní oddělení
542 211 405

mail: info@voszbrno.cz

Prohlášení o přístupnosti


FORMULÁŘ

Máte otázky?
Přejete si kontaktovat?

Jméno:

Telefon:

Email:

Zpráva:
Nevyplňujte email:
© VOŠZ Brno & Štefl software