2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

 

Ředitelka školy vyhlašuje pro školní rok 2022/2023 2. kolo přijímacího řízení pro obory:

 

Diplomovaná všeobecná sestra, obě formy vzdělání

Diplomovaná dětská sestra, obě formy vzdělání

 

Do vyššího ročníku než prvního pro obory:

Diplomovaná všeobecná sestra, denní forma vzdělání

Diplomovaná dětská sestra, obě formy vzdělání

 

 

Počet přijatých uchazečů se bude řídit aktuálním počtem volných míst ve studijních skupinách.

 

 

Termíny a požadavky

 Podání přihlášky do prvního ročníku 

  1. Uchazeč podá Přihlášku ke studiu na vyšší odborné škole v denní nebo kombinované formě vzdělávání na školním formuláři (formulář najdete v záložce "Přihlášky ke studiu") a přiloží požadované dokumenty (najdete zdebod č. 1.; 2.). 
  2. Povinnou součástí Přihlášky je potvrzení o zdravotní způsobilosti, které nesmí být starší 3 měsíců. Bez tohoto potvrzení nebude přihláška přijata. 
  3. Přihlášku ke studiu je třeba podat do 14. 9. 2022 včetně, poštou nebo osobně.
  4. Termín konání přijímacího řízení je stanoven na 21. 9. 2022 v 8.00 hodinuskuteční se na Vyšší odborné škole zdravotnické Brno, p. o., Kounicova 684/16, 602 00 Brno, bez fyzické účasti uchazeče. 
  5. Kritéria hodnocení přijímacího řízení zde.

 

Další upozornění

 

  1. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy  21. 9. 2022 od 13:00 hod. do 26. 9. 2022, uchazeči se identifikují na základě registračního čísla, které mu bude zasláno. V případě přijetí uchazeč potvrdí nástup ke studiu  v den zveřejnění výsledků přijímacího řízení a do výuky nastoupí dne 22. 9. 2022.  Školné uhradí podle obdržených pokynů. V ostatních případech uchazeč potvrdí nástup ke studiu v den zveřejnění výsledků a písemně na adresu školy zašle žádost o umožnění pozdějšího nástupu, nejpozději však dne 26. 9. 2022, aby byla minimalizována absence v již probíhající výuce.
     
  2. Školné na vyšší odborné škole zdravotnické činí 3 000,- Kč za školní rok a je hrazeno ve dvou splátkách (á 1500,-). Nově přijatý uchazeč, který potvrdil nástup ke studiu, je povinen uhradit školně do 15 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webových stránkách školy (§ 15, odst.1, písm. b) Vyhlášky č. 10/2005 o vyšším odborném vzdělávání).

Kritéria a další informace nalezne uchazeč v záložce Kritéria přijetí a Přihlášky ke studiu. Počet přijímaných uchazečů je omezený, řídí se počtem volných míst v jednotlivých studijních skupinách.

 

Informace o studiu a přijímacím řízení poskytne


Kateřina Horutová - referentka studijního oddělení; 2. poschodí, dv. č. 207

e-mail: studium@voszbrno.cz 

telefon: 542 211 405, +420 731 494 142

 

 

 

Úřední doba na studijním oddělení (i pro telefonické hovory): 

Pondělí: 

  

8.00 - 11.00 hodin 

  

 

 

Úterý: 

 

 

 

12.30 - 14.30 hodin

 

Středa:

 

8.00 - 11.00 hodin

 

12.30 - 14.30 hodin

 

Čtvrtek:

 

 

 

12.30 - 14.30 hodin

 

Pátek:

 

 

 

 

 

 

 

 


Termíny a otvírané obory

 

 

 Přihlášky ke studiu se podávají do 31.  května každého roku, poštou nebo osobně. Poplatek za podání přihlášky se neplatí.

 

Otevírané programy

Kód

Název studijního programu

Forma studia

Délka studia

Počet přijímaných

53-41-N/1.

Diplomovaná všeobecná sestra

Denní

3 roky

160

53-41-N/1.

Diplomovaná všeobecná sestra  

Kombinovaná

3½ roku

80

53-41-N/5. 

Diplomovaná dětská sestra

Denní

3 roky

40

53-41-N/5.

Diplomovaná dětská sestra

Kombinovaná

3 roky

40

 

 

 

 

 KONTAKTY

Vyšší odborná škola zdravotnická
Brno, příspěvková organizace
Kounicova 684/16
602 00 Brno

IČO: 00637980
IZO: 110030460

Zřizovatel:
Jihomoravský kraj

Bankovní účet:
63234621/0100

Datová schránka:
8khyzqh

Telefony:
ústředna
542 213 907, 542 213 971

studijní oddělení
542 211 405

mail: info@voszbrno.cz


FORMULÁŘ

Máte otázky?
Přejete si kontaktovat?

Jméno:

Telefon:

Email:

Zpráva:
Nevyplňujte email:

© VOŠZ Brno & Štefl software