Informace o organizaci kombinovaného studia pro uchazeče o studium


Školní rok je rozdělen na zimní a letní období. Období má délku 16 týdnů a je ukončeno 3 týdny zkouškového období.


Výuka teoretická

Probíhá v každém období (po celý školní rok) 1 studijní den v týdnu (út, st nebo čt). Tento studijní den je rozdělen na dopolední část – odborná praxe v nemocnici (začátek v 6.00) a odpolední teoretickou výuku ve škole (od 12:25 do 18:15 hod.).


Odborná praxe

V prvních ročnících probíhá praxe ve výukový den, zpravidla od 6:00 hodin, v brněnských nemocnicích pod vedením odborné učitelky. Část odborné praxe si plní student individuálně a tuto hodinovou dotaci lze plnit i v místě bydliště, vždy v souladu s plánem odborné praxe, tedy 120 hodin v každém výukovém období 1. ročníku. V období letním, se ještě plní 160 hodin praxe prázdninové). Plnění těchto hodin praxe je zcela v režii studenta, jejich splnění dokládá potvrzením dle školou daných pravidel.

Od druhého ročníku je odborná praxe plněna individuálně u poskytovatelů zdravotních služeb v souladu s plánem školy, její dokladování probíhá v souladu s pravidly školy.

Povolání všeobecné i dětské sestry patří mezi regulovaná, pro jejich výkon je tedy zapotřebí splnit centrálně dané podmínky, podmíněné pravidly vzdělávání těchto pracovníků v rámci EU. Mezi ty základní patří splnění počtu hodin praxe, které musí každý vzdělavatel zařadit do svého vzdělávacího programu tak, aby byly v souladu s kvalifikačním standardem všeobecné a dětské sestry. Všeobecná sestra musí v průběhu studia absolvovat 2300 hodin praxe, dětská sestra pak 2000 hodin praxe.

 

 

Uznávání hodin odborné praxe

Odbornou praxi je možné zčásti uznat. Žádosti o uznání odborné praxe v 1. ročníku lze podat nejpozději do 30 dnů od zápisu do tohoto ročníku, pokud student splňuje kritéria stanovená školou (žádost zde). Podmínky podání žádosti:

 

 

 Pracujete ve zdravotnickém zařízení na pozici: zdravotní sestra, všeobecná sestra, zdravotnický asistent, praktická sestra

  1. Praxi lze uznat na daném oddělení v plném rozsahu, pokud student pracuje nebo pracoval na stejném typu oddělení v trvalém pracovním poměru více než 6 měsíců.
  2. Praxi lze uznat, pokud student pracuje nebo pracoval v trvalém pracovním poměru 2 - 6 měsíců, v poloviční hodinové dotaci.
  3. Praxi lze uznávat nejdéle 3 roky zpětně.

 Pracujete ve zdravotnickém zařízení na pozici: sanitář/ka, ošetřovatel/ka a jiné

  1. Praxi lze uznat v plném rozsahu v rámci následné péče, pokud student pracuje nebo pracoval v trvalém pracovním poměru více než 6 měsíců.
  2. Praxi lze uznat, pokud student pracuje nebo pracoval v trvalém pracovním poměru 2 - 6 měsíců, v rámci následné péče uznat v poloviční hodinové dotaci.
  3. Praxi lze uznávat nejdéle 3 roky zpětně.

 

 

 
KONTAKTY

Vyšší odborná škola zdravotnická
Brno, příspěvková organizace
Kounicova 684/16
602 00 Brno

IČO: 00637980
IZO: 110030460

Zřizovatel:
Jihomoravský kraj

Bankovní účet:
63234621/0100

Datová schránka:
8khyzqh

Telefony:
ústředna
542 213 907, 542 213 971

studijní oddělení
542 211 405

mail: info@voszbrno.cz

Prohlášení o přístupnosti


FORMULÁŘ

Máte otázky?
Přejete si kontaktovat?

Jméno:

Telefon:

Email:

Zpráva:
Nevyplňujte email:
© VOŠZ Brno & Štefl software