Základní informace

 

Adresa pro osobní a poštovní doručování dokumentů v analogové podobě:

Podatelna – sekretariát školy, 2. p., dv. č. 210

Kounicova 684/16

602 00 Brno

 

 

Elektronická adresa podatelny: 

sekretariat@voszbrno.cz

 

ID datové schránky:

8khyzqh

 

Datové formáty přijímané cestou internetu nebo ISDS:

Řídí se § 23, odst. 2 – 5 Vyhlášky 259/2012 Sb., příloha. 1, odst. 4 Vyhlášky 193/2009

 

Důsledky doručení neúplného či poškozeného dokumentu:

Dokument poškozený, neúplný či takový, který nelze zobrazit uživatelsky vnímaným způsobem, avšak lze z něj určit odesílatele, bude dále zpracován tak, že podatelna odesilatele vyrozumí o vadě dokumentu a stanoví postup pro odstranění. V případě, že odesilatele nelze zjistit, nebude dokument podatelnou zpracován.

 

 

 


 

Další informace 

 

 

 

 

 

 

 

 


Opis/stejnopis vysvědčení pro absolventy

Vydání stejnopisu nebo opisu vysvědčení

 

Stejnopis vysvědčení absolventa školy škola vydá v souladu s ustanovením §28, odst. 8 zákona č. 317/2008 (o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání; školský zákon) a § 3 vyhlášky č. 3/2015 o některých dokladech o vzdělávání.

 

Žádost o vydání stejnopisu ročníkového vysvědčení nebo vysvědčení o absolutoriu

Škola opis/stejnopis vydá na základě písemné žádosti o vydání stejnopisu za ztracené nebo zničené vysvědčení, dle dohledané příslušné dokumentace.

 

Žádost si žadatel podává písemně (dopis, e-mail) na adresu studijního oddělení (kontakty viz web školy) nebo osobně, na formuláři školy, doručeném na studijní oddělení.

 

ŽÁDOST O VYDÁNÍ STEJNOPISU VYSVĚDČENÍ ke stažení níže.

 

Na základě doručené žádosti studijní oddělení v archivu školy najde potřebné podklady a žadatel bude vyzván k uhrazení poplatku. Jeho výše se odvíjí od způsobu doručení stejnopisu/opisu:

– vyzvednutí osobně na sekretariátě školy (v době od 8.00-14.00 hod) činí poplatek 100 Kč.

– při zaslání poštou poplatek činí 100 Kč + 80 Kč (náklady spojené se zasláním poštou).

 

Nejprve je třeba poplatek uhradit buď bezhotovostně na účet školy (do poznámky pro příjemce napište své příjmení a „stejnopis“) nebo hotovostí složenou na pokladně školy.

Při osobním vyzvednutí opisu/stejnopisu žadatel musí prokázat uhrazení poplatku na účet školy, zpravidla potvrzením z pokladny školy.

Opis/stejnopis bude zaslán poštou až po připsání poplatku na účet školy.

 

Při nezaplacení poplatku nebude stejnopis vydán.

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů. Jakmile bude stejnopis připraven k vyzvednutí, budete kontaktováni na telefon (e-mail) uvedený v žádosti.

 

 
KONTAKTY

Vyšší odborná škola zdravotnická
Brno, příspěvková organizace
Kounicova 684/16
602 00 Brno

IČO: 00637980
IZO: 110030460

Zřizovatel:
Jihomoravský kraj

Bankovní účet:
63234621/0100

Datová schránka:
8khyzqh

Telefony:
ústředna
542 213 907, 542 213 971

studijní oddělení
542 211 405

mail: info@voszbrno.cz


FORMULÁŘ

Máte otázky?
Přejete si kontaktovat?

Jméno:

Telefon:

Email:

Zpráva:
Nevyplňujte email:

© VOŠZ Brno & Štefl software