Šablony

 

Projekt Šablony pro SŠ a VOŠ I Operační program Jan Amos Komenský

Název projektu:                           Šablony - VOŠZ Brno

Registrační číslo projektu:      CZ.02.02.XX/00/22_003/0003399

Termín realizace projektu:      1.9.2022 - 31.8.2025

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský a správní orgán příslušný dle § 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., na základě žádosti o dotaci předložené Vyšší odbornou školou zdravotnickou Brno, p. o. v rámci výzvy č. 02_22_003 s názvem Šablony pro SŠ a VOŠ I v aktuálním znění, priority 2 – Vzdělávání, podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) rozpočtových pravidel rozhodlo v řízení o žádosti o poskytnutí dotace

 

Účelem dotace je:
- zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání
- zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

 

 

Zvolené aktivity:

 

1.IV/2 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání VOŠ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání VOŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pracovníci ve vzdělávání budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí pouze v předem specifikovaných tématech.

 

1.IV/3 Inovativní vzdělávání studentů ve VOŠ

 Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj studentů VOŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou studenta k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti.
Aktivitu je možné realizovat přímo ve výuce a/nebo v rámci dalších hodin vzdělávání poskytovaných školou nad rámec běžné výuky (např. odpolední aktivity, letní školy apod.), a to některými z předem definovaných inovativních forem výuky. Aktivita je určena pro skupinu studentů. V této skupině bude vždy podpořen minimálně jeden student minimálním počtem 32 hodin inovativního vzdělávání ve VOŠ během jednoho školního roku.

 

 

 
KONTAKTY

Vyšší odborná škola zdravotnická
Brno, příspěvková organizace
Kounicova 684/16
602 00 Brno

IČO: 00637980
IZO: 110030460

Zřizovatel:
Jihomoravský kraj

Bankovní účet:
63234621/0100

Datová schránka:
8khyzqh

Telefony:
ústředna
542 213 907, 542 213 971

studijní oddělení
542 211 405

mail: info@voszbrno.cz

Prohlášení o přístupnosti


FORMULÁŘ

Máte otázky?
Přejete si kontaktovat?

Jméno:

Telefon:

Email:

Zpráva:
Nevyplňujte email:
© VOŠZ Brno & Štefl software