Obory - úvod

 

Škola vyučuje tyto programy

 

 

  • Diplomovaná všeobecná sestra denní i kombinované studium

 

  • Diplomovaná dětská sestra denní i kombinované studium

 

 

Kód oboru

Název studijního oboru

Forma studia

Délka studia

53-41-N/1.

Diplomovaná všeobecná sestra

Denní

3 roky

53-41-N/1.

Diplomovaná všeobecná sestra  

Kombinovaná

3½ roku

53-41-N/5. 

Diplomovaná dětská sestra

Denní

3 roky

53-41-N/5.

Diplomovaná dětská sestra

Kombinovaná

3 roky

 

 

Charakteristika studia

Ke studiu na naší škole mohou být přijati zájemci, kteří úspěšně ukončili studium na střední škole maturitní zkouškou a jsou zdravotně způsobilí ke studiu zvoleného oboru (způsobilost musí být potvrzena lékařem na přihlášce ke studiu).

 

Výuka je složena z předmětů zaměřených teoreticky a prakticky. Kromě klinických předmětů, jako je vnitřní lékařství, chirurgie, anatomie, pediatrie, první pomoc či ošetřovatelství, tvoří povinnou složku studia i přednášky a cvičení z psychologie, sociologie, etiky, biofyziky a  biochemie, ale také latiny, cizího jazyka a dalších předmětů.

Nezbytnou součástí studia je odborná praxe, která probíhá ve zdravotnických zařízeních v  Brně i mimo něj. Naše škola nabízí svým studentům prakticky zaměřenou odbornou výuku, kvalitní výuku cizích jazyků (angličtiny a němčiny), stáže ve zdravotnických zařízeních v anglicky a německy mluvících zemích.


Studium je ukončeno absolutoriem, při němž studenti skládají zkoušku z odborných předmětů, cizího jazyka a obhajují absolventskou práci. Pokud zkoušky úspěšně složí, dostávají vysvědčení o  absolutoriu, diplom specialisty a Europass. Přísluší jim označení DiS. (diplomovaný specialista), které se uvádí za jménem.

 

Zaměstnavatelé hodnotí absolventy školy velmi dobře. Šetřeními v nemocnicích a na zdravotnických pracovištích je trvale a dlouhodobě doložen zájem o absolventy vyšších odborných zdravotnických škol, protože jsou prakticky zaměřeni.

 
Obor Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaná dětská sestra připravuje uchazeče k výkonu povolání, v denním i kombinovaném studiu. Jeho absolventi jsou způsobilí poskytovat zdravotní péči bez přímého vedení nebo odborného dohledu v rozsahu působnosti stanovené zákonem č. 96 / 2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, v platném znění.

 

 

 KONTAKTY

Vyšší odborná škola zdravotnická
Brno, příspěvková organizace
Kounicova 684/16
602 00 Brno

IČO: 00637980
IZO: 110030460

Zřizovatel:
Jihomoravský kraj

Bankovní účet:
63234621/0100

Datová schránka:
8khyzqh

Telefony:
ústředna
542 213 907, 542 213 971

studijní oddělení
542 211 405

mail: info@voszbrno.cz

Prohlášení o přístupnosti


FORMULÁŘ

Máte otázky?
Přejete si kontaktovat?

Jméno:

Telefon:

Email:

Zpráva:
Nevyplňujte email:
© VOŠZ Brno & Štefl software