Základní informace

 

Adresa pro osobní a poštovní doručování dokumentů v analogové podobě:

Podatelna – sekretariát školy, 2. p., dv. č. 210

Kounicova 684/16

602 00 Brno

 

 

Elektronická adresa podatelny: 

sekretariat@voszbrno.cz

 

ID datové schránky:

8khyzqh

 

Datové formáty přijímané cestou internetu nebo ISDS:

Řídí se § 23, odst. 2 – 5 Vyhlášky 259/2012 Sb., příloha. 1, odst. 4 Vyhlášky 193/2009

 

Důsledky doručení neúplného či poškozeného dokumentu:

Dokument poškozený, neúplný či takový, který nelze zobrazit uživatelsky vnímaným způsobem, avšak lze z něj určit odesílatele, bude dále zpracován tak, že podatelna odesilatele vyrozumí o vadě dokumentu a stanoví postup pro odstranění. V případě, že odesilatele nelze zjistit, nebude dokument podatelnou zpracován.

 

 

 


 

Další informace 

 

 

 

 

 

 

 

 


Absolutoria ve školním roce 2021/2022

V souladu s vyhláškou č. 10/2004 (o vyšším odborném vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů jsou řádné a opravné termíny absolutorií pro níže uvedené vzdělávací programy v denní a kombinované formě studia stanoveny takto:

 

Studijní program

Ročník

Forma studia

Termín absolutoria

Opravná absolutoria

Náhradní termín

Diplomovaná všeobecná sestra

3.

denní

20. - 22. 6. 2022

   

Diplomovaná dětská sestra

3.

denní

22. - 23.  6. 2022

   

Diplomovaná všeobecná sestra

4.

kombinovaná

24. - 26. 1. 2022 

   

Diplomovaný zdravotnický záchranář

4.

kombinovaná

24. - 26. 1. 2022 

   

Diplomovaná dětská sestra

3.

kombinovaná

24. 6. 2022

 

 

 KONTAKTY

Vyšší odborná škola zdravotnická
Brno, příspěvková organizace
Kounicova 684/16
602 00 Brno

IČO: 00637980
IZO: 110030460

Zřizovatel:
Jihomoravský kraj

Bankovní účet:
63234621/0100

Datová schránka:
8khyzqh

Telefony:
ústředna
542 213 907, 542 213 971

studijní oddělení
542 211 405

mail: info@voszbrno.cz


FORMULÁŘ

Máte otázky?
Přejete si kontaktovat?

Jméno:

Telefon:

Email:

Zpráva:
Nevyplňujte email:

© VOŠZ Brno & Štefl software