Základní informace

 

 

Zřizovatel školy

Jihomoravský kraj

 

Adresa pro osobní a poštovní doručování dokumentů v analogové podobě

Podatelna – sekretariát školy, 2. p., dv. č. 210

Kounicova 684/16

602 00 Brno

 

IČO:   00637980            RED IZO:   600020690               IZO: 110030460

 

Bankovní účet:  63234621/0100

 

Elektronická adresa podatelny:  sekretariat@voszbrno.cz

 

ID datové schránky:  8khyzqh

 

Datové formáty přijímané cestou internetu nebo ISDS:

Řídí se § 23, odst. 2 – 5 Vyhlášky 259/2012 Sb., příloha. 1, odst. 4 Vyhlášky 193/2009

 

Důsledky doručení neúplného či poškozeného dokumentu:

Dokument poškozený, neúplný či takový, který nelze zobrazit uživatelsky vnímaným způsobem, avšak lze z něj určit odesílatele, bude dále zpracován tak, že podatelna odesilatele vyrozumí o vadě dokumentu a stanoví postup pro odstranění. V případě, že odesilatele nelze zjistit, nebude dokument podatelnou zpracován.

 

Informace o studiu a přijímacím řízení poskytne

paní Kateřina Horutová nebo paní Markéta Valíčková, referentky studijního oddělení

najdete je ve 2. poschodí, dv. č. 207

e-mail:    studium@voszbrno.cz 

telefon: 542 211 405, +420 731 494 142

 

Úřední doba na studijním oddělení (i pro telefonické hovory)

 

Pondělí:     8.00 - 11.00 hodin        
Úterý:        12.30 - 14.30 hodin  
Středa:   8.00 - 11.00 hodin   12.30 - 14.30 hodin  
Čtvrtek:       12.30 - 14.30 hodin  
Pátek:          

 Prosíme o respektování úředních hodin, děkujeme.

 


 

Další informace 

  

 

 

 

 

 

 


Absolutoria ve školním roce 2023/2024

V souladu s vyhláškou č. 10/2004 (o vyšším odborném vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů jsou řádné a opravné termíny absolutorií pro níže uvedené vzdělávací programy v denní a kombinované formě studia stanoveny takto:

 

Studijní program

Ročník

Forma studia

Termín absolutoria

Opravná absolutoria

Náhradní termín

Diplomovaná všeobecná sestra

3.

denní

 17. - 20. 6. 2024    

Diplomovaná dětská sestra

3.

denní

17. - 19. 6. 2024     

Diplomovaná všeobecná sestra

4.

kombinovaná

22. - 26. 1. 2024

  26.1.2024 

Diplomovaná dětská sestra

3.

kombinovaná

20. - 21. 6. 2024 

 

 

 KONTAKTY

Vyšší odborná škola zdravotnická
Brno, příspěvková organizace
Kounicova 684/16
602 00 Brno

IČO: 00637980
IZO: 110030460

Zřizovatel:
Jihomoravský kraj

Bankovní účet:
63234621/0100

Datová schránka:
8khyzqh

Telefony:
ústředna
542 213 907, 542 213 971

studijní oddělení
542 211 405

mail: info@voszbrno.cz

Prohlášení o přístupnosti


FORMULÁŘ

Máte otázky?
Přejete si kontaktovat?

Jméno:

Telefon:

Email:

Zpráva:
Nevyplňujte email:
© VOŠZ Brno & Štefl software