Kurz první pomoci (pro veřejnost, zaměstnance/firmy)

Potřebujete proškolit zaměstnance, všechny nebo jen jedno oddělení?

Naučíme Vás nebo Vaše zaměstnance jak poskytnout laickou první pomoc, jak se postarat o postiženého do příjezdu zdravotnické záchranné služby.

Ustanovení §103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, obsahuje podrobné stanovení konkrétních povinností zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně poskytování první pomoci (§ 103 odst. 1), kdy a v jakých případech je zaměstnavatel povinen tato školení zajišťovat (§ 103 odst. 2) a ostatní podmínky, obsah, četnost školení, vedení příslušné dokumentace a ověřování znalostí (§ 103 odst. 3).

Dalším souvisejícím ustanovením je § 102 zákoníku práce, který ukládá povinnosti zaměstnavatele pro případ zdolávání mimořádných událostí (§ 102 odst. 6) s výslovnou povinností zaměstnavatele "zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci." Aby mohl zaměstnavatel tuto zákonnou povinnost splnit, musí předem zajistit odborné vyškolení těchto zaměstnanců.

 

Chcete se sami naučit jak poskytnout laickou první pomoc? Máte již nějaké znalosti a rádi byste prodiskutovali novinky nebo vlastní zkušenost? Chcete si procvičit postupy laické první pomoci? Jste skupina přátel nebo spolupracovníků?

 

 

Předpokládaná realizace kurzu pro letošní školního rok je na domluvě mezi školou a zájemcem o kurz.

 

Kurz bude realizován při minimálně 6 účastnících a max. 15 účastnících.

 

Rozsah kurzu

Kurz má standardně délku 5 hodin, ale lze jej přizpůsobit obsahem i rozsahem požadavkům účastníků/organizace/zaměstnavatele.

 

 

Anotace

První pomoc je souborem opatření vedoucích k omezení následků náhlého onemocnění nebo úrazu do doby poskytnutí odborné pomoci. Největší význam má u kritických poruch zdraví, tedy takových, které ohrožují některou ze základních životních funkcí.  Poskytnout první pomoc je v rámci svých schopností a sil ze zákona povinen každý občan České republiky, pokud tím neohrozí svoje zdraví či život.

Naučíte se nebo si oživíte postupy první pomoci podle posledních doporučení formou do praxe orientované přednášky, oživené praktickými příklady a videoukázkami, spolu s doporučeními odborníků.

Protože teorie nestačí, vše si vyzkoušíte a natrénujete. Prostor zbyde i na dotazy a konzultaci Vašich zážitků a zkušeností.

 

 

Obsah kurzu (obsah můžeme změnit dle požadavků např. zaměstnavatele):

  1. Technická první pomoc, komunikace s dispečerem ZZS, polohování.
  2. První pomoc při selhání základních životních funkcí
  3. První pomoc při závažném krvácení
  4. Ošetření ran a zlomenin
  5. První pomoc při úrazech hrudníku a břicha
  6. První pomoc při zlomeninách
  7. První pomoc při alergiích
  8. První pomoc při termickém postižení
  9. První pomoc při poranění hlavy a páteře
  10. Vybavení lékárničky pracoviště, hlídky první pomoci

 

Lektoři

Lektoři jsou z řad odborných vyučujících školy nebo z řad zdravotnických záchranářů a lékařů.

 

Místo

Probíhat může v budově VOŠZ Brno p. o., ale možná je i realizace ve vašich prostorách.

 

Cena kurzu:  700 Kč/1 účastník

 

Úhrada kurzu po přihlášení elektronicky (přihláška zde ke stažení) u  Mgr. Gabriely Chalupové (chalupova.gabriela@voszbrno.cz) na účet školy (číslo zde). Přihlášku lze samozřejmě předat i osobně ve škole či zaslat poštou na adresu školy.

 

 

 

Odhlásit se můžete nejpozději 3 dny před konáním kurzu, jinak nebude poplatek vrácen.

 

 
KONTAKTY

Vyšší odborná škola zdravotnická
Brno, příspěvková organizace
Kounicova 684/16
602 00 Brno

IČO: 00637980
IZO: 110030460

Zřizovatel:
Jihomoravský kraj

Bankovní účet:
63234621/0100

Datová schránka:
8khyzqh

Telefony:
ústředna
542 213 907, 542 213 971

studijní oddělení
542 211 405

mail: info@voszbrno.cz

Prohlášení o přístupnosti


FORMULÁŘ

Máte otázky?
Přejete si kontaktovat?

Jméno:

Telefon:

Email:

Zpráva:
Nevyplňujte email:
© VOŠZ Brno & Štefl software