Kondiční kurz první pomoci pro zdravotnické pracovníky

 

Kurz je určen pro zdravotnické pracovníky  státních i soukromých zdravotnických zařízení. 

Ustanovení §103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, obsahuje podrobné stanovení konkrétních povinností zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně poskytování první pomoci (§ 103 odst. 1), kdy a v jakých případech je zaměstnavatel povinen tato školení zajišťovat (§ 103 odst. 2) a ostatní podmínky, obsah, četnost školení, vedení příslušné dokumentace a ověřování znalostí (§ 103 odst. 3).

Dalším souvisejícím ustanovením je § 102 zákoníku práce, který ukládá povinnosti zaměstnavatele pro případ zdolávání mimořádných událostí (§ 102 odst. 6) s výslovnou povinností zaměstnavatele "zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci." Aby mohl zaměstnavatel tuto zákonnou povinnost splnit, musí předem zajistit odborné vyškolení těchto zaměstnanců.

 

Rozsah kurzu

Kurz má standardně délku 4 hodiny, ale lze jej přizpůsobit obsahem i rozsahem požadavkům účastníků, tvoří-li ucelenou skupinu (např. zaměstnanci jednoho ZZ).

 

Anotace

Kurz je určen pro lékaře i nelékařské zdravotnické pracovníky, které potřebujete proškolit v poskytování základní první pomoci. Naším cílem je obnovit, případně upevnit a prohloubit znalosti i dovednosti zdravotníků v této oblasti. Oni sami nejlépe ví, jak významnou veličinou je při akutním zhoršení zdravotního stavu čas. Pomoc poskytnutá v době do příjezdu zdravotnické záchranné služby rozhoduje o životě a smrti, o lepší či horší prognóze postiženého. Nejpřínosnější částí kurzu by pak mohla být diskuze nad reálnými problémy zdravotníků, nad jejich zkušenostmi z praxe. A to je důvod, proč tento kurz nabízíme.

Zopakujeme si postupy první pomoci podle posledních doporučení formou do praxe orientované přednášky, oživené praktickými příklady a videoukázkami, spolu s doporučeními odborníků. Prostor zbyde i na dotazy a konzultaci Vašich zkušeností.

 

 

Obsah kurzu (obsah můžeme změnit dle požadavků/zaměření např. zaměstnavatele)

  1. Zásady bezpečnosti, technická první pomoc, právní minimum pro danou oblast
  2. Jednotný postup při poskytování první pomoci, komunikace na tísňové lince, postupy u dopravní nehody
  3. Orientace v závažnosti stavu pacienta
  4. Poruchy základních životních funkcí a jejich řešení
  5. Zajištění dýchacích cest supraglotickými pomůckami
  6. Krvácení (druhy ran, metody zastavení krvácení), popáleniny
  7. Úrazy (zejména pracovní, dopravní, sportovní)
  8. Náhlé stavy vzniklé v souvislosti se základním onemocněním (infarkt myokardu, epilepsie, hypoglykémie apod.)
  9. Sdílení zkušeností z praxe, vaše i naše kazuistiky z dětských akcí.
  10. Komunikace zdravotníka.

 

Lektoři

Lektoři jsou z řad zdravotnických záchranářů a lékařů ARO s mnohaletou praxí.

 

Ukončení kurzu

Absolvent (příp. zaměstnavatel) obdrží osvědčení o jeho absolvování.

 

Termín kurzu

Kurz bude realizován při minimálně 6 účastnících a max. 15 účastnících.

Konkrétní termín je vázán na osobní domluvu s hlavní organizátorkou, Mgr. G. Chalupovou.

 

Místo

Probíhat může v budově VOŠZ Brno p. o., ale možná je i realizace ve vašich prostorách.

 

Cena kurzu: 550 Kč/1 účastník

V ceně není zahrnuta doprava na místo konání ani strava, či ubytování.

 

Úhrada kurzu po přihlášení elektronicky u Mgr. Gabriely Chalupové.  Přihláška (ke stáhnutí zde) (chalupova.gabriela@voszbrno.cz) na účet školy (číslo zde).

 

 

Odhlásit se můžete nejpozději 3 dny před konáním kurzu, jinak nebude poplatek vrácen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KONTAKTY

Vyšší odborná škola zdravotnická
Brno, příspěvková organizace
Kounicova 684/16
602 00 Brno

IČO: 00637980
IZO: 110030460

Zřizovatel:
Jihomoravský kraj

Bankovní účet:
63234621/0100

Datová schránka:
8khyzqh

Telefony:
ústředna
542 213 907, 542 213 971

studijní oddělení
542 211 405

mail: info@voszbrno.cz

Prohlášení o přístupnosti


FORMULÁŘ

Máte otázky?
Přejete si kontaktovat?

Jméno:

Telefon:

Email:

Zpráva:
Nevyplňujte email:

© VOŠZ Brno & Štefl software