Zdravotník zotavovacích akcí a škol v přírodě

 

 

Termín příštího kurzu:    3. a 4. 3. 2023;     10. a 11. 3. 2023;     17. a 18. 3. 2023;     /termín je obsazen/

 

Rozsah kurzu

Hodinová dotace je 40+1 hodin a řídí se vyhláškou č. 422/2013 Sb.

Harmonogram kurzu březen 2022.

 

Anotace

Škola již tradičně pořádá rekvalifikační kurz, jehož absolvent je vybaven nutnými znalostmi a dovednostmi pro výkon zdravotnického dozoru na akcích s účastí dětí a mládeže. v souladu s vyhláškou č. 422/2013 Sb. 

Ovládá a poskytuje první pomoc při rozmanitých poruchách zdraví dětí a uplatní se zejména jako zdravotník např. na táborech, školách v přírodě, lyžařských kurzech, školních výletech a jiných akcích pro děti a mládež. Může vykonávat zdravotní dozor na sportovních, kulturních a společenských akcích, výukových a výcvikových kurzech.

Absolvent se orientuje v akutních stavech a vybraných onemocněních, v základech hygieny a epidemiologie, vede a archivuje povinnou zdravotní dokumentaci.  Do jeho činností spadá i kontrola hygienických podmínek a epidemiologických opatření, předepsaných odpovídající vyhláškou.

Kurz je tedy vhodný pro pedagogické pracovníky ve všech typech škol, kteří jezdí na výlety, akce či pobyty s dětmi i pro kohololiv jiného, kdo s dětmi pracuje nebo pracovat bude.

 

Kdo se může na kurz přihlásit

Absolventem kurzu se může stát osoba nad 18 let věku, ideálně pracující s dětmi.

 

Přihláška na kurz ke stažení zde. Lze podat elektronicky, osobně či poštou (viz níže).

 

Obsah kurzu 

Obsah výuky a kompetence absolventa jsou v souladu § 8 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a navazující vyhlášky č. 422/2013 Sb., kterou se mění vyhláška MZ č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů.

 

Absolvent je oprávněn vykonávat funkci zdravotníka:

 • na pobytových zotavovacích akcích pořádaných státními i nestátními subjekty (např. akce pro děti a mládež – letní tábory, zimní lyžařské kurzy),
 • na školách v přírodě,
 • při pořádání hromadných kulturních, společenských a sportovních akcích.

Podmínky získání osvědčení

 • Akreditovaný kurz je ukončen závěrečnou zkouškou - písemným testem a praktickou zkouškou. Neúspěšní účastníci mohou zkoušku opakovat jednou zdarma, příp. znovu se slevou absolvovat celý kurz.
 • Po úspěšném ukončenívzdělávacího programu, podle vyhlášky MŠMT č.176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení je účastníkovi uděleno Osvědčení o rekvalifikaci vzdělávacího programu Zdravotník zotavovacích akcí.
 • Platnost osvědčení je NEOMEZENÁ!

 

Vstupní podmínky

Kurz je určen všem zájemcům často pracujícím s dětmi, kteří by po absolvování mohli vykonávat funkci zdravotníka na nejrůznějších dětských akcích (pedagogové na škole v přírodě, vedoucí táborů, lektoři kroužků a kurzů, sportovní trenéři mládeže).

 • věk nad 18 let,
 • ukončené střední vzdělání,
 • není potřeba žádného předchozího vzdělání v oboru.

 

Forma a místo výuky, počet účastníků

 • prezenční, zpravidla pátek a sobota, 3x za sebou.
 • Vzhledem k organizaci není nutné čerpat dovolenou.
 • Výuka probíhá v budově školy na Kounicově ulici 684/16, v Brně. Při individuální dohodě o výuce celé skupiny (pedagogové školy; zaměstnanci firmy) je možné dohodnout výuku v místě působiště účastníků. Případné ubytování si účastníci zajišťují sami.
 • počet účastníků v jednom běhu kurzu je 15 osob, počet respektuje vhodné podmínky pro praktické nácviky postupů. Účastníci jsou registrování dle došlých přihlášek, zařazení do kurzu je potvrzeno e-mailem. Po uzavření přihlašování je zařazeným účastníkům odeslána e-mailová zpráva s organizačními pokyny. Příklad organizace zde.
 • Obsahem kurzu je teoretická výuka a praktické nácviky s profesionály, včetně nácviku záchrany tonoucího v bazénu.

 

Obsah kurzu

Obsah kurzu je vymezen, včetně hodinové dotace jednotlivých kapitol, vyhláškou č. 422/2013 Sb.

Název předmětu

Teoretická výuka

Praktická výuka

1.   Základy stavby a funkce lidského těla           

3

0

2.   První pomoc     

10

16

3.   Péče o nemocné                          

2

2

4.   Základy zdravotnické dokumentace 

1

0

5.   Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí          

2

1

6.   Hygiena a epidemiologie                 

3

0

7.   Poučení o BOZP, organizační pokyny

1

0

CELKEM

22

19

 

Lektoři

Lektoři jsou z řad odborných vyučujících školy nebo z řad zdravotnických záchranářů a lékařů.

 

 

Příklad rozvržení výuky zde .

 

Místo

Teoretická výuka a nácviky probíhjí v budově VOŠZ Brno p. o., nácvik záchranných technik tonoucího v některém z plaveckých bazénů či na přehradě. Možná je i realizace ve vašich prostorách, pokud naplníte kurz ucelenou skupinou účastníků.

 

Cena kurzu:

 • Cena na jednoho účastníka je 2 900 Kč, pro studenty 2 250 Kč (studium nutno doložit, ideálně číslem ISIC; počet míst v kurzu max. 5).
 • Zařazený účastník musí platbu uhradit nejpozději týden před zahájením kurzu na účet školy (zde).
 • Případné zrušení účasti je nutné oznámit nejméně 3 dny před začátkem kurzu. Pokud se kurzu bez předchozí omluvy nezúčastníte, bude účtována plná cena za kurz. V případě, že se odhlásíte ve stanovené lhůtě před započetím kurzu, na který jste se přihlásili, je storno poplatek 700 Kč.
 • V ceně kurzu není zahrnuto ubytování ani strava.
 • Úhrada kurzu po přihlášení elektronicky (zde) u Mgr. Gabriely Chalupové na účet školy (číslo zde). Přihlášku lze samozřejmě předat i osobně ve škole či zaslat poštou na adresu školy.

 

Kontakt

Mgr. Gabriela Chalupová

( 542 213 907 - spoj.;  chalupova.gabriela@voszbrno.cz)

 

Věnujte dárek, který může zachránit život. Objednejte si kurz a místo konkrétního termínu zvolte položku Dárkový poukaz. Poukaz Vám pošleme e-mailem.

 

 KONTAKTY

Vyšší odborná škola zdravotnická
Brno, příspěvková organizace
Kounicova 684/16
602 00 Brno

IČO: 00637980
IZO: 110030460

Zřizovatel:
Jihomoravský kraj

Bankovní účet:
63234621/0100

Datová schránka:
8khyzqh

Telefony:
ústředna
542 213 907, 542 213 971

studijní oddělení
542 211 405

mail: info@voszbrno.cz

Prohlášení o přístupnosti


FORMULÁŘ

Máte otázky?
Přejete si kontaktovat?

Jméno:

Telefon:

Email:

Zpráva:
Nevyplňujte email:

© VOŠZ Brno & Štefl software