SANITÁŘ

 

Pracujete a hledáte prostor pro další rozvoj?

Chcete dát své kariéře nový smysl?

 

 Akreditovaný kvalifikační kurz k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání Sanitáře Vám dá možnost pomáhat tam, kde je to nejvíce potřeba.

 

Zahájení kurzu

Momentálně jsme v procesu práce na nové akreditaci, termín kurzu bude vypsán až po jejím získání.

Cíl kurzu

Kvalifikační kurz Sanitář vychází ze zákona č. 96/2004 ve znění zákona č. 189/2008 Sb. a připravuje jednotlivce k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání sanitáře pro činnosti v oblasti preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické, dispenzární, laboratorní, lékárenské péče i autoptického oddělení včetně úseků poskytujících vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči, kde bude vykonávat své povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu.

Během studia si osvojíte nezbytné znalosti a dovednosti pro výkon tohoto povolání. Budete se orientovat v provozu zdravotnických zařízení, poznáte základy epidemiologie, ochrany zdraví, bezpečnost práce, seznámíte se s etickými a právními aspekty zdravotnické profese, naučíte se poskytovat první pomoc a budete ovládat základy ošetřovatelské péče.

Uplatnění absolventa

Absolvent kurzu může vykonávat své povolání v oblasti zdravotní péče, kdy se pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu podílí na poskytování zdravotní péče, může také pracovat na úsecích vysoce specializované ošetřovatelské péče, pod vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu.

 

Vstupní požadavky:

 • ukončené minimálně základní vzdělání (vysvědčení ze základní školy, výuční list či jiný doklad o ukončení předchozího vzdělání přineste v den zahájení kurzu).
 • dovršení věku 18 let.
 • potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti (formulář níže).
 • do nástupu na praktickou část mít absolvované očkování proti hepatitidě B, minimálně 2 dávky.

 

Forma a místo výuky

 • Prezenční, zpravidla pátek (12.25 – 19.05) a sobota (7.30 – 18.30), minimálně 5x za sebou.
 • Vzhledem k organizaci není nutné čerpat dovolenou.
 • Výuka probíhá v budově školy na Kounicově ulici 684/16 v Brně a ve smluvních zdravotnických zařízeních.
 • počet účastníků v jednom běhu kurzu je 28 osob, počet respektuje vhodné podmínky pro praktické nácviky. Účastníci jsou registrování dle došlých přihlášek, zařazení do kurzu je potvrzeno e-mailem. Po uzavření přihlašování je zařazeným účastníkům odeslána e-mailová zpráva s organizačními pokyny.

 

Lektoři

Lektoři jsou z řad odborných vyučujících školy nebo z řad zdravotnických pracovníků spolupracujících zdravotnických zařízení.

 

Délka studia

100 hodin teoretické výuky + 80 hodin výuky praktické. Celková délka kurzu 3 měsíce. Výuka probíhá vždy v pátek odpoledne a v sobotu. Praktická výuka dle rozpisu.

 

Závěrečná zkouška

 

Bude upřesněno první den kurzu.

 

Kurz se ukončuje závěrečnou zkouškou, která se skládá z praktické a teoretické části. Praktická zkouška předchází části teoretické, účastník při zkoušce prokazuje získané znalosti a dovednosti. Po úspěšném složení zkoušky je účastníkovi uděleno Osvědčení  k výkonu zdravotnického povolání Sanitář, tím získává odbornou způsobilost k výkonu povolání sanitáře. Neúspěšní účastníci mohou zkoušku opakovat jednou zdarma, příp. znovu se slevou absolvovat celý kurz.

 

Cena kurzu

5 000 Kč/účastníka

 • Zařazený účastník musí platbu uhradit nejpozději týden před zahájením kurzu na účet školy),  č. 63234621/0100, do poznámky napište „Sanitář+jméno a příjmení“.
 • Případné zrušení účasti je nutné oznámit nejméně 3 dny před začátkem kurzu. Pokud se kurzu bez předchozí omluvy nezúčastníte, bude účtována plná cena za kurz. V případě, že se odhlásíte ve stanovené lhůtě před započetím kurzu, na který jste se přihlásili, je storno poplatek 700 Kč.
 • V ceně kurzu není zahrnuto ubytování ani strava.

   

Přihláška

Počet účastníků v jednom běhu kurzu je max. 28 osob (kurz bude realizován při obsazenosti minim. 20 uchazeči), počet respektuje vhodné podmínky pro praktické nácviky. Účastníci jsou registrování dle došlých přihlášek, zařazení do kurzu je podmíněno úhradou poplatku za kurz na účet školy a potvrzeno e-mailem. Zařazeným účastníkům je odeslána e-mailová zpráva s organizačními pokyny.

» Odkaz na přihlášku

 

Kontakt

Mgr. Radka Matějková;   542 213 971 (spoj.)

E-mail: matejkova.radka@voszbrno.cz

 

Doplňující informace

Uhradí úřad práce kurz jako rekvalifikaci?

Podmínky, za jakých úřad práce uchazeči kurz uhradí, zjistíte přímo na úřadu práce nebo na  webových stránkách úřadu práce. Nejčastěji se jedná o tzv. zvolenou rekvalifikaci (více https://www.uradprace.cz/web/cz/rekvalifikace-17). O tu je nutné žádat úřad práce v předstihu alespoň 30 dnů před zahájením kurzu.

 

Další informace najdete na webu Národní soustavy povolání: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/sanitar-9646    

 

  

 

KONTAKTY

Vyšší odborná škola zdravotnická
Brno, příspěvková organizace
Kounicova 684/16
602 00 Brno

IČO: 00637980
IZO: 110030460

Zřizovatel:
Jihomoravský kraj

Bankovní účet:
63234621/0100

Datová schránka:
8khyzqh

Telefony:
ústředna
542 213 907, 542 213 971

studijní oddělení
542 211 405

mail: info@voszbrno.cz

Prohlášení o přístupnosti


FORMULÁŘ

Máte otázky?
Přejete si kontaktovat?

Jméno:

Telefon:

Email:

Zpráva:
Nevyplňujte email:

© VOŠZ Brno & Štefl software