Neformální pečovatel

Datum konání kurzu:   15. a 16. června 2023

 

Kurz je vhodný pro všechny, kdo se rozhodli pečovat o blízkou osobu, zpravidla propuštěnou ze zdravotnického nebo sociálního zařízení a čeká jej ošetřovatelská péče s krátkodobým či dlouhodobým časovým výhledem.

 

Rozsah kurzu

Hodinová dotace je 12 hodin, proběhne ve dvou blocích po 6 hodinách, zpravidla ve všední den odpoledne.

 

Cíl: získání informací a dovedností pro neformální pečovatele

 

Cílová skupina: osoby pečující o blízkou osobu v domácnosti, nebo osoby potenciálně pečující

 

Anotace

Dle výzkumu z roku 2019, který provedl Institut sociální práce z. s. dává až  70 % Čechů ve věku od 18 do 64 let jednoznačně přednost péči v domácnosti před péčí v pobytových zařízeních. A právě proto, bychom Vám chtěli nabídnout krátký kurz zaměřený na péči o osobu v domácím prostředí, péči poskytovanou individuálně, podle specifických potřeb ošetřované osoby, na péči tzv. neformální.

Rodina dokáže na potřeby blízkého reagovat flexibilněji, mimo péči fyzickou poskytuje i podporu emocionální a vazby, které především ve vyšším věku předcházejí sociální izolaci.

Neformální péče může přinášet různé obtíže a rizika dlouhodobé péče. Podle Unie pečujících téměř 30 % pečujících poskytuje péči více než dvanáct hodin denně. Tady existují rizikové oblasti, které mohou snižovat kvalitu života pečujícího a můžou negativně ovlivnit konečnou péči o seniora: časová zátěž, finanční (od roku 2018 je možné požádat o dávku ze systému nemocenského pojištění - tzv. dlouhodobé ošetřovné) zdravotní a psychická.

Rizika lze eliminovat kombinací neformální a formální péče, protože povede-li se dobře pečujícímu, povede se dobře i opatrovanému. V našem krátkém kurzu se můžete dozvědět nejen to, jak provádět základní i specifickou péči v domácích podmínkách, ale také se pokusíme poradit, kde se pečující může dozvědět o pomoci formální.

Po absolvování kurzu by měl účastník získat přehled o sociálních službách poskytující formální péče, příspěvcích na péči, různých formách materiální podpory, základech první pomoci, ošetřovatelské péči a prevenci vyhoření pečovatele.

 

Obsah kurzu (bloky)

 1. Péče o osobu blízkou, příspěvek na péči, sociální služby a jejich kombinace s domácí péčí (péče formální a neformální), materiální podpora a příspěvek na péči, podpora neformálního pečovatele, práva seniorů.
 2. První pomoc (základy).
 3. Kvalita života pečujícího, prevence vyhoření, péče o duševní i fyzické zdraví, zvládání psychické zátěže, problematika umírání.
 4. Ošetřování osoby na lůžku, včetně praktického nácviku dovedností (dopomoc při sebeobsluze, manipulace s osobou na lůžku, polohování, péče o lůžko a hygienickou péči, výživa a pitný režim, vyprazdňování, spánek, odpočinek, bolest, podávání léků, kompenzační pomůcky, speciální ošetřovatelská péče, např. stomie, efektivní komunikace, podle zájmu se lze zaměřit např. na demenci, Alzheimerovu chorobu, některé psychiatrické poruchy). Sestavení plánu péče o své blízké.

Po úspěšném ukončení kurzu bude absolventům vydán certifikát o absolvování s potvrzením obsahu a rozsahu kurzu.

 

Forma a místo výuky, počet účastníků

 • prezenční, zpravidla odpoledne od 14.00 hod. do 19.00 (včetně přestávky).
 • Vzhledem k organizaci není nutné čerpat dovolenou.
 • Výuka probíhá v budově školy na Kounicově ulici 684/16, v Brně.
 • Počet účastníků v jednom běhu kurzu je minimálně 10 a maximálně 15 osob, počet respektuje vhodné podmínky pro praktické nácviky postupů. Účastníci jsou registrování dle došlých přihlášek, zařazení do kurzu je potvrzeno e-mailem. Po uzavření přihlašování je zařazeným účastníkům odeslána e-mailová zpráva s organizačními pokyny.
 • V kurzu bude i čas na diskuzi a konkrétní dotazy.
 • Obsahem kurzu je teoretická výuka a praktické nácviky.

 

Lektoři

Lektoři jsou z řad odborných vyučujících školy nebo z řad zdravotnických pracovníků ze zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče.

 

Cena kurzu:   1 400 Kč

 • Zájemce vyplní a nejlépe elektronicky odešle přihlášku (zde) na e-mailovou adresu garanta kurzu. Lze samozřejmě předat i osobně ve škole či zaslat poštou na adresu školy.
 • Zařazený účastník musí platbu uhradit nejpozději týden před zahájením kurzu na účet školy (číslo zde),  do poznámky vepište "kurz-pečovatel".
 • Případné zrušení účasti je nutné oznámit nejméně 3 dny před začátkem kurzu. Pokud se kurzu bez předchozí omluvy nezúčastníte, bude účtována plná cena za kurz. V případě, že se odhlásíte ve stanovené lhůtě před započetím kurzu, na který jste se přihlásili, je storno poplatek 100 Kč.
 • V ceně kurzu není zahrnuto ubytování ani strava.
 • Úhrada kurzu po přihlášení u Mgr. Lady Nováčkové, MBA

 

Kontakt; garant kurzu

Mgr. Lada Nováčková, MBA;   novackova.lada@voszbrno.cz ; tel. 542213907

 

Kdo se může na kurz přihlásit

Účastníkem kurzu může být kdololiv ve věku 18+, primárně pak osoba pečující či potenciálně pečující o osobu v domácnosti.

 

 
KONTAKTY

Vyšší odborná škola zdravotnická
Brno, příspěvková organizace
Kounicova 684/16
602 00 Brno

IČO: 00637980
IZO: 110030460

Zřizovatel:
Jihomoravský kraj

Bankovní účet:
63234621/0100

Datová schránka:
8khyzqh

Telefony:
ústředna
542 213 907, 542 213 971

studijní oddělení
542 211 405

mail: info@voszbrno.cz

Prohlášení o přístupnosti


FORMULÁŘ

Máte otázky?
Přejete si kontaktovat?

Jméno:

Telefon:

Email:

Zpráva:
Nevyplňujte email:
© VOŠZ Brno & Štefl software