Člen první pomoci

 

Termín kurzu bude vypsán pro rok 2023, v návaznosti na zájem ze strany veřejnosti. Sledujte naše stránky.

 

Anotace

Rekvalifikační kurz ČLEN PRVNÍ POMOCI (dříve instruktor nebo školitel první pomoci) je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod číslem jednacím MSMT-26947/2022-3. Jeho obsah je dán doporučeným učebním plánem pro pracovní činnost "Člen první pomoci" (k dohledání na stránkách MŠMT).

Účastníci se naučí a prakticky procvičí kompletní první pomoc. Získají znalosti a dovednosti z první pomoci, včetně například automatizované externí defibrilace. Osvojí si orientaci v akutních stavech a vybraných onemocněních. Seznámí se s organizaci a poskytováním první pomoci při hromadném postižení zdraví, na společensko-kulturních a sportovních akcích. Budou připraveni na práci zdravotníka zotavovacích akcí a lektora první pomoci na různých úrovních vzdělávání (firmy, instituce, ZŠ, SŠ, autoškoly). Dle platné legislativy jsou nápomocni s organizováním a zajištěním první pomoci na pracovišti (lékárničky, traumatologické plány, školení pracovníků, apod.). 

 

Uplatnění absolventů kurzu ČPP, oblast působení:

 • Instruktor / školitel první pomoci a zdravovědy 
 • Instruktor / školitel zdravotnické přípravy v autoškole
 • Instruktor / školitel kardiopulmonální resuscitace s použitím AED defibrilátoru!
 • Garant první pomoci / zdravotník / školitel první pomoci - na pracovišti
 • Zdravotník zotavovacích akcí
 • Zdravotník na společensko-kulturních akcích
 • Zdravotník na sportovních akcích

 

Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky, složené z teoretické a praktické části, získá každý absolvent rekvalifikační certifikát s neomezenou platností. Není tedy povinen absolvovat další pravidelná doškolení. I přes to doporučujeme zopakovat dovednosti a doplnit aktuální informace o novinkách a postupech v první pomoci alespoň každých 12. měsíců. K tomuto účelu nabízíme speciálně zaměřený kondiční kurz pro absolventy kurzů první pomoci (https://www.voszbrno.cz/voszbrno-idc2056). Je zaměřen hlavně na poskytovatele podobných služeb, aby měli prostor na konzultaci, diskuzi, ověření dovedností.

 

Podmínky pro zařazení do kurzu

Věk 18 let, ukončené vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb., § 58 - stupně středního vzdělání.

 

Obsah kurzu

 •  Základy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při poskytování první pomoci
 • Systém přednemocniční a nemocniční péče v ČR
 • Základy hygieny a epidemiologie ve vztahu k poskytování první pomoci
 • Základy stavby a funkcí lidského těla
 • Postupy první pomoci při ohrožení všech tělesných systémů
 • Postup zajištění postiženého v době do předání výjezdové skupině zdravotnické záchranné služby
 • Pedagogické základy výuky první pomoci

 

Praktické výuce bude předcházet vždy výuka teoretická tak, aby byly zachovány logické souvislosti.

V návaznosti na témata poskytování první pomoci u jednotlivých tělních systémů budou získané znalosti prakticky procvičovány formou prostého nácviku a následně formou kazuistik a jejich řešení. Témata pro výuku se řídí přehledem výše. Vše je doprovázeno řízenou diskuzí a ověřováním správnosti získávaných znalostí a dovedností lektorem.

 

Lektoři

Lektory budou odborníci na probíraná témata a především pracovníci zdravotnické záchranné služby, pro výuku první pomoci.

 

Rozsah

Délka kurzu je 80 hodin, z toho je 50 teoretických a 30 praktických.

 

Forma a místo výuky, počet účastníků

 • prezenční, zpravidla odpoledne od 14.00 hod. do 19.00 (včetně přestávky), případně o víkendu.
 • Vzhledem k organizaci není nutné čerpat dovolenou.
 • Výuka probíhá v budově školy na Kounicově ulici 684/16, v Brně.
 • Počet účastníků v jednom běhu kurzu je minimálně 8 a maximálně 12 osob, počet respektuje vhodné podmínky pro praktické nácviky postupů.
 • Účastníci jsou registrování dle došlých přihlášek, zařazení do kurzu je potvrzeno e-mailem. Po uzavření přihlašování je zařazeným účastníkům odeslána e-mailová zpráva s organizačními pokyny.
 • V kurzu bude i čas na diskuzi a konkrétní dotazy.

 

Cena kurzu: 7 500 Kč/1 účastníka

 

 • Zájemce vyplní a nejlépe elektronicky odešle přihlášku (zde) na e-mailovou adresu garanta kurzu. Lze samozřejmě předat i osobně ve škole či zaslat poštou na adresu školy.
 • Zařazený účastník musí platbu uhradit nejpozději týden před zahájením kurzu na účet školy (číslo zde),  do poznámky vepište "člen_PP".
 • Případné zrušení účasti je nutné oznámit nejméně 3 dny před začátkem kurzu. Pokud se kurzu bez předchozí omluvy nezúčastníte, bude účtována plná cena za kurz. V případě, že se odhlásíte ve stanovené lhůtě před započetím kurzu, na který jste se přihlásili, je storno poplatek 100 Kč.
 • V ceně kurzu není zahrnuto ubytování ani strava.
 • Úhrada kurzu po přihlášení u garanta kurzu.

 

 

 Garant kurzu:

Mgr. Gabriela Chalupová (chalupova.gabriela@voszbrno.cz)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KONTAKTY

Vyšší odborná škola zdravotnická
Brno, příspěvková organizace
Kounicova 684/16
602 00 Brno

IČO: 00637980
IZO: 110030460

Zřizovatel:
Jihomoravský kraj

Bankovní účet:
63234621/0100

Datová schránka:
8khyzqh

Telefony:
ústředna
542 213 907, 542 213 971

studijní oddělení
542 211 405

mail: info@voszbrno.cz

Prohlášení o přístupnosti


FORMULÁŘ

Máte otázky?
Přejete si kontaktovat?

Jméno:

Telefon:

Email:

Zpráva:
Nevyplňujte email:

© VOŠZ Brno & Štefl software