Studentská rada při VOŠZ Brno, p. o.

SR je studentský subjekt svázaný svou činností s VOŠZ Brno, p. o., (dále VOŠZ) ale jinak je ve vztahu ke struktuře a chodu školy subjektem samostatným. SR je nevýdělečný spolek a její členové nedostávají žádnou finanční odměnu.

 

CO STUDENTSKÁ RADA DĚLÁ?


Hlavním posláním SR je rozvíjet a podporovat kulturní život na škole, hájit zájmy studentů, ve všech záležitostech zprostředkovávat kontakt s vedením školy, poskytovat studentům informace o zajímavém dění na škole a podporovat jejich zájem o události a život na VOŠZ. Tato snaha je soustředěna v několika základních činnostech:

 • SR se může spolupodílet na akcích, které přesahují rámec školy, ale dotýkají se života studentů, např. studentská konference nebo Nemocnice zvířátek.
 • SR se snaží podporovat iniciativy z řad studentů, které mohou zajímavě oživit nebo zlepšit život studentů na škole.
 • SR informuje studenty o zajímavých událostech, které se na škole odehrávají.
 • SR se snaží sledovat podněty studentů k chodu VOŠZ a v rámci svých možností řešit případné problémy přímo s jejími zástupci.
 • SR je zároveň připravena vystupovat jménem studentů při řešení problémů na úrovni vedení školy (případně alespoň přispět radou).

 

Za poslední roky lze jako pozitivní příklad spolupráce SR s vedením školy uvést vytvoření studentské relaxační místnosti u vrátnice školy, instalace mikrovlnek na chodbách, instalace stojanů na kola na dvoře školy, možnost využití volného času např. mezi hodinami ke hře stolního tenisu v místnosti v suterénu školy (pálky a míček jsou k dispozici na vrátnici školy).

Vzhledem k tomu, že byla na škole po mnoha letech zrušena kantýna, byl vedle relaxační místnosti zřízen také automat na bagety a na žádost studentů bylo ke kávovaru ve 2. patře naistalováno zařízení pro úpravu pitné vody.

Jednou z dlouhodobějších aktivit školy, pocházejících z námětu studentů, je zapojení školy v populárním způsobu dobročinnosti, jehož podstatou je pravidelná finanční podpora dětí z chudých rodin v rozvojových zemích za účelem jejich vzdělávání. V rámci „Adopce na dálku“ tak škola již 10 let podporuje studium tibetského chlapce (více na nástěnce mezi 1. a 2. p.).

Již několik let je také dle zájmu studentů organizován školní ples.

 

VEDOUCÍ STUDENTSKÉ RADY

Mgr. Ivana Stehlíková, Ph.D.

 

ČLENOVÉ STUDENTSKÉ RADY

Zástupci všech studijních skupin.

 

SCHŮZKY STUDIJNÍ RADY

Probíhají pravidelně 4 x za školní rok, vždy dvakrát za zimní a letní období. Ze schůzky je pořízen zápis, který lze nalézt v záložce "Zápisy".

 

 

JINÉ MOŽNOSTI KOMUNIKACE PRO STUDENTY ŠKOLY

 

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

 1. Výchovná poradkyně: Mgr. Ivana Stehlíková, Ph.D. (kab. 323)

 2. Možnost domluvy konzultace přes e-mail, v konzultačních hodinách nebo osobní domluvou. Kontakt:
  ivanastehlik@seznam.cz
  stehlikova.ivana@voszbrno.cz

 3. Možnost zcela anonymní komunikace se zaměřením na SR nebo osobní či studijní problémy cestou schránky umístěné ve 2. poschodí, v chodbě za učebnou 219.

 

 

PREVENCE SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝCH JEVŮ

 1. Školní preventistka: Mgr. Jiřina Zavřelová (kab. 218)

 2. Možnost domluvy konzultace přes e-mail:
  zavrelova.jirina@voszbrno.cz

 3. Možnost domluvy konzultace v konzultačních hodinách nebo osobní domluvou. Možnost spolupráce na studenty navržených projektech zaměřených na prevenci sociálně-patologických jevů, přednášek na školách, v zájmových skupinách, atp.

 

 KONTAKTY

Vyšší odborná škola zdravotnická
Brno, příspěvková organizace
Kounicova 684/16
602 00 Brno

IČO: 00637980
IZO: 110030460

Zřizovatel:
Jihomoravský kraj

Bankovní účet:
63234621/0100

Datová schránka:
8khyzqh

Telefony:
ústředna
542 213 907, 542 213 971

studijní oddělení
542 211 405

mail: info@voszbrno.cz

Prohlášení o přístupnosti


FORMULÁŘ

Máte otázky?
Přejete si kontaktovat?

Jméno:

Telefon:

Email:

Zpráva:
Nevyplňujte email:

© VOŠZ Brno & Štefl software